Dynamic Coast Business Boost

Dynamic Coast Business Boost

Målsättning med DCBB projektet är att säkerställa en kontinuitet i regionutvecklingsverksamheten i Sydösterbotten. Samt att bygga vidare på en del av KOKO programmets målsättningar och innehåll och de strukturer som åstadkommits under KOKO programmet. 

Huvuduppgifterna är:

  1. Koordinera regionala företagstjänster enligt Arbets- och Näringsministeriet modell för Regionala Företagstjänster, som är en del av FöretagsFinland- konceptet. Till uppgifterna hör också utveckling av gemensamma regionala verktyg så som Företagstolken, företagsregister och motsvarande system som samordnar och effektiverar regionala företagstjänster. Målsättningen är att företagstjänsterna utnyttjas mera effektivt och man undviker överlappande verksamhet bland olika aktörer och kan dra mera nytta av varandras styrkor och kunnande. 
  2. Utveckling av regionalt samarbete, intressebevakning, informations- och kommunikationsverksamhet. Regionens marknadsföringsåtgärder ska utvecklas genom redan etablerade verktyg; Sydösterbotten -portalen, Dynamic Coast News nyhetsbrev och Dynamic Coast regiontidningen. Kommunikationshelheten skall stöda näringslivsutvecklingsverksamheten och samarbetet mellan olika aktörer samt regionens synlighet och dragningskraft. Intressebevakning och nätverkssamarbete skall utvecklas bland annat genom att representera regionen i olika arbetsgrupper och utvecklingsforum för näringslivsärenden och regionutveckling. 
  3. Uppmärksamhet fästs vid befolkningsutveckling, arbetskraft och entreprenörskap. KOKO programmet testade konceptet för rekryteringsverksamhet utomlands Emigrantmesse i Utrech, Holland februari 2012 och DCBB kommer att arbeta för en fortsatt medverkan på mässan i februari år 2013. Eftermarknadsföringen utvecklas och deltagandet skall resultera i inflyttning och arbetstillfällen och ny entreprenörskap i regionen.

Anna Airue
Dynamic Coast Business Boost
045 8714 433