E-business 2.0

Enkät om E-business 2.0
Projektet E-business 2.0 börjar småningom närma sig sitt slut, den sista augusti är det dags att knyta ihop säcken. Vi håller nu på att sammanställa vad projektet gjort och vilka resultat man fått. Därför ber vi er att fylla i denna utvärderingsblankett. Blanketten innehåller 10 frågor som tar max 5 minuter att besvara. Tack på förhand! 
Om du skulle få problem med att fylla i enkäten, kontakta kajsa@dynamohouse.fi 

 

E-business 2.0 – ett projekt riktat till alla som är intresserade av marknadsföring och handel på Internet.

Projektet skall bidra till att regionen Sydösterbotten har tillgång till ny och användbar kunskap om utvecklingstrender och utnyttjande av webbaserade lösningar. Regionen ska upplevas som en föregångare inom användandet av webblösningar för affärsutveckling, utveckling av e-handel och e-baserad marknadsföring.

Detta gör man bl.a. genom att: 

·        informera om branschens utveckling och trender

·       arrangera seminarier

·        skapa lokala diskussionsforum för företagare

·        samla en ”kunskapsbank” som innehåller information om användning av olika web-verktyg och lösningar, samt länkar till olika nätbaserade utbildningar och verktyg.

 

Nya regler för konsumentskydd inom e-handel från 13.6.2014
Konsumentskyddslagens nya bestämmelser som gäller distans- och hemförsäljning, såsom näthandel och telefonförsäljning, träder i kraft den 13 juni. Konsumentens rätt att frånträda ett hemförsäljnings- eller distansförsäljningsavtal utvidgas, men i fortsättningen ska man alltid meddela om frånträde. Konsumenten ska i allmänhet också stå för kostnaderna för att återsända varan. Säljarens skyldighet att lämna uppgifter utvidgas. Därtill begränsas de avgifter som får tas ut av kunden för telefonkommunikation.
 
Ytterligare information:

 

Onlineguide för dig med eget företag!
Projektet E-business 2.0 har tagit fram en guide som stöd för företag som vill utnyttja webben i arbetet. Det är tänkt att guiden ska fungera som ett uppslagsverk med basinformation. På adressen netsmart.fi kan du bekanta dig med en rad olika möjligheter för ditt företag att få synlighet på webben, starta e-handel, eller utnyttja online-verktyg i arbetet. Du får också veta vart du kan vända dig då du är i behov av fortbildning eller då företaget behöver utveckla nya webbtjänster. Du kan också läsa om vad som är aktuellt just nu i e-businessens värld.

 

Låter det intressant? 

Klicka här för att prenumerera på veckobrevet från E-business 2.0! 

Du kan också ansluta dig till vår Facebooksida
(Du kan när som helst avboka din prenumeration)

Kontaktperson:

Kajsa Snickars
Projektledare

Kajsa@dynamohouse.fi

045 807 7735