Biowind

Bio Wind Projektet

Projektets målsättning är att förbättra det lokala näringslivets förutsättningar att medverka i utbyggnaden av vindkraft i Sydösterbotten med omnejd och att skapa ett kluster av förtag som kan erbjuda de olika kompetenser som krävs i olika skeden av vindkraftsutbyggnaden samt i drift och underhållningsskede.

Den andra uppgiften är att bidra till en märkbar utveckling i utnyttjandet av lokalproducerad och förnyelsebar energi i dess olika former. Den tredje uppgiften är att skapa en energi- och miljöstrategi för Sydösterbotten. Strategin skall fungera som ett verktyg för att börja på olika energibesparingsprocesser och miljöutbildning i nejden.

Projektet har kontakter till organisationer som berör vindkraftutbyggnadsprocesser, elbolag, kraftbolag, projektörer, kommuner och enskilda företag. Man har kartlagt läget och planer i olika organisationer gällande byggnadsplaner, planläggning, utveckling och undersökning kring vindkraft och bioenergi. Projektet har till uppgift att konsultera privata iniativtagare och vindkraftsintresenter kring tillståndsprocesser och utbyggnadspotential.

Projektet håller på att aktivera företag i regionen till att utveckla sitt kvalitets- och leveranskunnande. Projektet bibehåller också kontakter till projektörer på den nationella nivån kring utbyggnadsprojektering och utvecklingen av förnyelsebara energiformer. Detta är ett kontinuerligt arbete. Man är även med om attundersöka leveranskedjan inom vindkraftsprocesser.

 Aktuellt material:

Lauri Tarasti Tuulivoimaa edistämään Selvitys 13.4.2012

 

Timo Vauhkonen
Projekledare
040-5073342