Torkad fisk

Projekt Torkad Fisk

Finansiär: Kustaktionsgruppen

Projektägare: Ab Företagshuset Dynamo Yritystalo Oy

 

Sedan medeltiden har det förekommit torkad/torrfisk som mat för människor i olika delar av världen. Torkad fisk och torkat kött är det äldsta sättet att konservera livsmedel. Betydelsen har varit enorm under långa resor där det inte funnits tillgång till varken kyl eller frys. Vikingarna hade till exempel knappast kommit till Amerika utan den torkade fisken och de proteiner och övriga nyttiga ämnen de fick till livs genom den.

Här upp i norr är det främst på Island och i Norge som det nu torkas fisk och det på grund av att det finns lämpliga fiskarter samt att klimatet lämpar sig för torkning på ”friland” under vårvintern. Den torkade fisken är mycket proteinrik, håller länge i varm temperatur och är dessutom lätt att förvara och transportera.

Det finns redan nu en stor mängd olika produkter av torkad fisk i handeln för såväl människor som husdjur. En stor del produceras numera i kontrollerade klimatanläggningar och de kan därför i princip finnas var som helst där man har tillgång till fisk.

Största delen av torrfisken exporteras till sydligare länder som till exempel Spanien, Portugal och Italien. Torkad fisk exporteras också till länder i Afrika, som Nigeria och Angola och används till olika maträtter, såväl vardagsmat som kulinariska specialiteter.

Den senaste tiden har det skett en stark produktutveckling inom området, där man sett möjligheterna och nyttan med att på ännu flera områden ta tillvara de enormt goda näringsegenskaperna.

Projektet torkad fisk skall undersöka begreppet torrfisk. Det vill säga fiske, produktion och marknad för att se om det finns möjligheter att börja producera torrfisk för olika ändamål även här i vår region. Med tanke på att de mest värdefulla produkterna av torkad fisk betingar ett pris över 250,00€/kg, så kan möjligheterna vara större än vi anar.

Det finns överstora stammar av mindre utnyttjade fiskarter med låg fetthalt som kunde vara lämpliga att torka och ge nya möjligheter för kustfisket.

Förhoppningen är att projektet skall kunna påvisa möjligheterna för en torkning även här och på så sätt ge ny vind i seglen åt kustfisket och kustfiskarna. Samtidigt ger vi konsumenterna nya sunda livsmedel med bra näringsvärde och hjälper till med att minska fosfor och kvävebelastningar i våra havsvikar.

Projekttiden är 01.02.2012-31.12.2012

 

Harry Roos
Projektledare
050-5819425