Qvarkenfood

Projekt Qvarkenfood

Finansiärer:

Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, BA- programmet

Österbottens Förbund

Region Västerbotten

Hushållningssällskapet Nord Ab

Företagshuset Dynamo Ab

Utvecklande av marknadsföringen och genomförande av marknadsförings- och säljaktiviteter på en nordisk och internationell marknad.

Grundidén med projektet är att ge intresserade, utvecklingsbara livsmedelföretag möjligheten att nå ut med sina produkter till marknader utanför den egna regionen. Regionens högklassiga livsmedelprodukter skall ges gemensamma möjligheter att utöka sina marknader ur ett nordligt perspektiv. Projektet tillsammans med företagen kommer att genomföra events/säljaktiviteter i bl.a Stockholm, Helsingfors, Oslo, Danmark och i Tyskland. Genom samverkan med andra företag i Österbotten, Sydösterbotten och Västerbotten samt utnyttjande av gemensamma resurser får aktiviteterna den tyngd och mångfald som krävs. I en regional samverkan skall projektet tillsammans med företagen sälja in regionens livsmedel på nya marknader och ge företagen möjlighet att skapa tillväxt och lönsamhet. Under projektets gång uppnår företagen kännedom om vilka medel, verktyg och resurser som krävs för att i samverkan nå ut till nya större marknader. Målsättningen är att skapa nya marknader och ny marknadskännedom, samt kunskap och erfarenhet av samverkan med andra företag.

Att bidra till en positiv branschutvekling genom att bilda nya nätverk och samtidigt skapa en positiv attityd till ”smaker från norr”

Qvarkenfoods broschyr kan du läsa i bilagan:

Harry Roos
Projektledare
050-5819425