Livsmedelsstrategi - Matriket Österbotten

Livsmedelsstrategiprojektet utvecklar en gemensam livsmedelsstrategi för hela landskapet Österbotten. Strategin som heter Matriket Österbotten kommer att sträcka sig från ”åker till bord” vilket betyder att 4 M-verksamhetsgrupperingar: matproducent, matförädlare, matdistributör och matkonsument får sin röst hörd. 

Inom projektet ordnas seminarier och arbetsmöten kring strategiarbetet för att få fram målgruppernas vilja och åsikter. Information kommer också att samlas in genom intervjuer och förfrågningar. Studieresor och andra informationstillfällen kan ordnas ifall det finns intresse och behov.

Målet med strategiarbetet är en enhetlig vision, åtgärdsplan och kartläggning av värderingar för Matriket Österbotten. Utgående från detta dokument kan man visa på utvecklingsbehov och möjligheter för mat med ursprung från Österbotten. Strategin ska förankras inom företag, organisationer och föreningar som tar strategins riktlinjer till sin kärnverksamhet.  

Projektets verkningsområde är från Jakobstad i norr till Kristinestad i söder och pågår tills slutet av år 2014. Projektet ägs av Företagshuset Dynamo och finansieras av Österbottens förbund (ERUF), Concordia, Vasek, Företagshuset Dynamo, Kaskö stad, Kristinestad stad och Närpes stad. 

Anna Airue

Projektledare

0400-733508

anna@dynamohouse.fi