Foodia

Det Österbottniska livsmedelsklustret Foodias målsättning är att sammanföra, aktivera, inspirera samt koordinera utvecklingsåtgärder riktade till livsmedelsbranschen i Österbotten.Projekttiden är fram till maj 2013.

 I fokus för projektets verksamhet står livsmedelsbranschens utveckling och konkurrenskraft inom regionen. Projektets målgrupper utgörs förutom av företagen knutna till livsmedelskedjan även av regionala och nationella aktörer och myndigheter, kompetenskällor regionalt, nationellt och internationellt, samt konsumenter och massmedia. Via projektet kommer det även att ordnas seminarier, studiebesök, mässresor och övriga arrangemang.

 För projektets genomförande ansvarar Ab Företagshuset Dynamo Yritystalo Oy i Närpes. Projektet finansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling via ELY-centralen.

För att läsa mera kan du besöka projektets hemsida. www.foodia.fi

Jonas Harald
Projektledare
050 - 548 3400