Finnmet Partners

Finnmet Partners


Finnmet Partners är ett utvecklingsprojekt för metallbranschen (metallklusterprojekt) inom landskapet Österbotten (Kristinestad-Kronoby och Kyrolandet) och pågår under perioden 01.01.2011-31.12.2013.

Målgruppen för projektet är de ca 300 metallföretagen som ingår i det österbottniska metallklustret.

Huvudaktör inom detta projekt är Yrkesakademin i Österbotten (YA) i samarbete med Ab Företagshuset Dynamo Yritystalo Oy, VASEK, Concordia, Merinova, VAKK, Optima och KPAKK.

De österbottniska metallföretagen har ett stort behov av att hitta nya beställare och huvudmän så att de kan utvecklas och växa. För att lyckas med detta krävs att företagen stärker sitt kunnande inom marknadsföring och försäljning, deltar aktivt i mässor och business-to-business träffar och att de rätta marknadsföringsverktygen används i företagen.


Vision:

De Österbottniska metallföretagen är attraktiva och konkurrenskraftiga samarbetspartners och leverantörer.

Finnmet Partners målsättning:

  • Målsättningen är att samordna och koordinera utvecklingsåtgärder för metallbranschen i Österbotten. Klustret marknadsför de österbottniska metallföretagen via finnmet-portalen: www.finnmet.fi.
  • Presentera företag på mässor i Norden.
  • Ordna och delta i business-to-business möten och arrangera informationstillfällen för att få nya huvudmän och beställare till företagen.
  • Branschens image och attraktionskraft skall höjas genom olika åtgärder för att trygga tillgången på kompetens och arbetskraft framöver. Klustret koordinerar åtgärderna i samråd med utbildarna och företagen.
  • Genom klustrets verksamhet så optimeras och koordineras resurserna i landskapet så att företagen får maximal nytta av utvecklingsåtgärder och onödiga överlappningar undviks.
  • Näringslivsbolagens uppgift är att kontakta metallföretagen och kartlägga behovet av marknadsföring, försäljning, produktutveckling mm.
  • Näringslivsbolagen förmedlar vidare behovet av kompetensutveckling och utbildning till utbildarna i landskapet.
  • Utbildarens roll är att planera och genomföra lämpliga åtgärder för att stärka företagens kunnande och konkurrenskraft framöver.

Kontaktuppgifter till projektets genomförare:

Yrkesakademin i Österbotten, YA

Adress: Silverbergsvägen 23

66200 Korsnäs

Kontaktperson: Göran Östberg

Tel: 050 3619 185

Fax: (06) 324 2510

E-post: goran.ostberg@yrkesakademin.fi

 

 

           

Vaasanseudun Kehitys Oy

Vasaregionens Utveckling Ab (VASEK)

Adress: Nedre torget 1 A

65100 Vasa

Kontakt: Antti Alasaari

Tel: 044 5126 613

Fax: (06) 317 7611

E-post: antti.alasaari@vasek.fi

 

Ab Företagshuset Dynamo Yritystalo Oy

Adress: Närpesvägen 2

64200 Närpes

Kontakt: Raymond Wesander

Tel: 0400 365 405

Fax: (06) 224 1288

E-post: raymond@dynamohouse.fi

 

           

Ab Jakobstadsregionens Näringscentral Concordia

Adress: Skolgatan 25

68600 Jakobstad

Kontakt: Niclad Dahl

Tel: 010 239 7550/040 5551 142

Fax: 010 239 7560

E-post: niclas.dahl@concordia.jakobstad.fi

 

Oy Merinova Ab

Adress: PL 810

65101 Vaasa

Kontakt: Mika Konu

Tel: 0400 730 747

Fax: (06) 282 8299

E-psot: mika.konu@merinova.fi

           

Keski - Pohjanmaan koulutusyhtymä KPAKK

Adress: Talonpojankatu 6

67100 Kokkola

Kontakt: Max Hagström

Tel: 040 8085 022

E-post: max.hagstrom@kpakk.fi

 

Optima Samkommun

Adress: Trädgårdsgatan 30

68600 Jakobstad

Kontakt: Dan Lindgrén

Tel: (06) 785 5274/044 7215 274

Fax: (06) 785 5299

E-post: dan.lindgren@optimaedu.fi

           

Vaasan Kaupunki - VAKK

Adress: Runsorintie 1

65380 Vaasa

Kontakt: Markus Raunio

Tel: 040 5877 270/(06) 213 5111

Fax: (06) 213 5213

E-post: markus.raunio@vaasa.fi