Paneldiskussion om samarbete och synlighet för mat i Österbotten

Projekt Matriket Österbotten arrangerade en paneldiskussion 21.9 om hur vi kan stärka samarbetet och synligheten för mat från Österbotten. Österbotten är känt som en region med stark entreprenörsanda och företagarkultur. Vi har en stark och mångsidig produktion av livsmedel av stor betydelse för den inhemska livsmedelsförsörjningen. Under den pågående pandemin har livsmedelsproduktionens betydelse blivit ännu tydligare, men vi står också inför olika utmaningar. Den ekonomiska konjunkturen, livsmedelshandelns styrning av marknaden, ökande kostnader samt klimatförändringen skapar en oviss framtid. På en nationell och internationell marknad har vi allt att vinna på ett aktivt lokalt samarbete inom hela produktions- och distributionskedjan. Stora företag kan fungera som lokomotiv för de mindre, medan små lokala företag skapar mångfald i värdekedjan som även de stora har nytta av. Innovation kommer ofta från små aktörer som tar avstamp från det lokala och inspiration utifrån. Genom ett målmedvetet samarbete kunde vi bli ännu starkare. Vilka samarbetsmodeller hittar vi i andra nordiska regioner? Hur är vårt rykte som matregion, och vad tänker den finländska konsumenten om österbottniska livsmedel? Vilken nytta skulle en strukturerad samarbetsplattform inom livsmedelsbranschen i Österbotten ge, hur kunde den se ut, och hur når vi dit?

Projekt Matriket Österbotten drivs av Dynamo Närpes i samarbete med Vasa Universitet, Helsingfors Universitet/Ruralia och Viexpo. Med Matriket Österbotten vill vi initiera till dialog och stärka det regionala samarbetet inom matkedjan i Österbotten. Samtidigt vill vi också förstärka varumärket för Österbottniska livsmedel och Österbotten som matregion. Vi vill skapa ett konkurrenskraftigt kluster som sammankopplar primärproduktion och förädlingsindustri med FoU-enheter och utvecklingsorganisationer som driver utveckling framåt.
 
Panelen bestod av;

Riksdagsman Anders Norrback (moderator)
Företagare Anna Bertills, Bertills & Jung
Utvecklingsdirektör Jyrki Kentala, KPO
Företagare Jura Mikkonen, Bock´s Corner Brewery
Företagare Jan-Ola Sandås, Finnish Superberries
Forskare Hanna Leipämaa-Leskinen, Vasa Universitet
Forskare Timo Suutari, Ruralia/Helsingfors Universitet
 
Du kan se på paneldiskussionen i efterhand här: https://youtu.be/TUXlTgwxpvM