Avslutade projekt

 

 

Temat Röda Guldet är ett projekt som symboliserar den lokala och regionala maten, lokala råvaror, förädlade produkter och regionens kulinariska tradition.

Projektet avser att öka tillgången till finländsk, främst österbottnisk, mat genom att producera mer och fler livsmedel och öka förädlingen i Österbotten. Det viktigaste målet är att skapa fler arbetsplatser inom livsmedelssektorn och utveckla verksamheter inom branschen på landsbygden.

Utmaningen till projektet och nejden är att i samarbete producera, distribuera närproducerad energi baserad på förnyelsebara energikällor i avsikt att stärka de lokala förutsättningarna för positiva utve

Inom projektet Kustens mat samarbetar fyra regioner kring en Mathantverks utbildning.

Dynamo genomför ett projekt i syfte att utreda möjligheterna till ett intensifierat samarbete mellan Härnösand – regionen och Närpes. Projektet fokuserar på innovationsverksamhet samt ett ömsesidigt utnyttjande av kompetenser och kunskaper från respektive region.

Finnmet Partners är ett utvecklingsprojekt för metallbranschen (metallklusterprojekt) inom landskapet Österbotten

En stor andel av företagarkåren i Sydösterbotten är i ålderskategorin över 55 år, vilket innebär att många företag kommer att stå inför ett ägoskifte. I värsta fall sker en nedläggning av företagsverksamheten de kommande åren.

Det Österbottniska livsmedelsklustret Foodias målsättning är att sammanföra, aktivera, inspirera samt koordinera utvecklingsåtgärder riktade till livsmedelsbranschen i Österbotten.Projekttiden är fram till maj 2013.

Projekt Qvarkenfood

Finansiärer:

Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, BA- programmet

Österbottens Förbund

Region Västerbotten

Hushållningssällskapet Nord Ab

Företagshuset Dynamo Ab

Projekt Torkad Fisk

Finansiär: Kustaktionsgruppen

Projektägare: Ab Företagshuset Dynamo Yritystalo Oy

 

Bio Wind Projektet

Enkät om E-business 2.0

Dynamic Coast Business Boost

Målsättning med DCBB projektet är att säkerställa en kontinuitet i regionutvecklingsverksamheten i Sydösterbotten. Samt att bygga vidare på en del av KOKO programmets målsättningar och innehåll och de strukturer som åstadkommits under KOKO programmet.