Raymonds tips om stödet för ensamföretagare

Wesander Marketing, Raymond Wesander, är en av de sökanden som fått bidraget. Vi bad Raymond berätta om ansökningsförfarande.

Raymonds tips om stödet för ensamföretagare

Kommunerna beviljar ensamföretagare bidrag för att stabilisera verksamheten till följd av coronapandemin. Ansökningar om bidrag för ensamföretagare handläggs av Dynamo Närpes och slutgiltiga beslutet samt utbetalningen av stödet sköts av Närpes Stad.

Med ensamföretagare avses företagare i huvudsyssla som verkar i Finland och ensam utövar affärsverksamhet. Ensamföretagare i huvudsyssla skall vara registrerade i FöPL-registret, eller kan visa upp en företagarinkomst eller fakturering på minst 20 000 euro inom en period på 12 månader. Pensionsinkomster utgör inte något hinder för beviljande av stöd, om stödets övriga villkor uppfylls.

För att stödet skall kunna beviljas, skall din ekonomi och omsättning har försvagats efter den 16 mars 2020 till följd av coronapandemin och din verksamhet skall ha förutsättningar för en fortsatt lönsam verksamhet. Ekonomin anses ha försvagat om företagets omsättning sjunkit över 30 procent efter att ha hållit så gott som samma nivå de föregående 12 månaderna. Om det är fråga om företagsverksamhet av säsongkaraktär, kan den genomsnittliga utvecklingen i affärsverksamheten granskas.

Ensamföretagarens bidrag är ett engångsbelopp på 2 000 euro för ensamföretagarens kalkylerade utgifter i företagsverksamheten.

Är man ensamföretagare och har påverkats av coronapandemin samt att man uppfyller stödets villkor, så skall man absolut skicka in en ansökan till oss, säger VD Stefan Malm. Vi har gjort den elektroniska ansökan så enkel som möjligt på vår websida och har man frågor så hjälper vi gärna till.

Wesander Marketing, Raymond Wesander, är en av de sökanden som fått bidraget. Vi bad Raymond berätta om ansökningsförfarandet. Raymond berättar att det var enkelt och smidigt att ansöka om bidraget och han delar med sig av följande tips till de ensamföretagare som funderar på att söka bidraget.

  • Känn dig inte obekväm med att ansöka om och ta emot detta bidrag. Detta bidrag är ett stöd som ensamföretagare har rätt till och som kan användas för att täcka upp för förlorade inkomster till följd av coronapandemin. Bidraget kan användas till löpande utgifter som t.ex. fordonskostnader, hyror, försäkringar och hälsovård etc.
  • Ta fram alla bilagor som behövs till ansökan på förhand. Du kan ta hjälp av din bokföringsbyrå för att få bilagorna och skatteskuldsintyget hittar du enkelt på skatteförvaltningens hemsida under MinSkatt.
  • Berätta i ansökan hur din arbetssituation var innan coronapandemin och hur din arbetssituation är nu till följd av coronapandemin.
  • Känner du sig osäker gällande ansökan och hur du fyller i blanketten, vänd dig till Dynamo Närpes, där får du praktiska råd och hjälp med ifyllandet.

Fullständiga ansökningsanvisningar och länk till ansökningsblanketten hittar du på Dynamo Närpes hemsida, www.dynamonarpes.fi. Sista ansökningsdatumet för bidraget är den 30 september 2020. På hemsidan hittar du också en lista på de bilagor som behövs innan du fyller i ansökan.

Vill du ha hjälp eller rådgivning gällande din ansökan är du välkommen att kontakta någon av våra företagsrådgivare Stefan Malm +358 50 567 8673 eller Lisa Bäckman-Perälä +358 50 363 1967.

Klicka här för fullständiga ansökningsanvisningar och för att komma till ansökningsblanketten.