Regionmarknadsföring

Marknadsföring av vår region utgör en del av vår vardagliga verksamhet.

I syfte att utveckla turismnäringen, stärka varumärket Visit Närpes och Närpes som destination, har en turismstrategi tagits fram under 2020 av Närpes stad, Dynamo Närpes och branschföretag. I den här strategin kan du läsa om hur vi tillsammans ska jobba för att marknadsföra vår region.

Lataa Matkailustrategia (6,3 Mb) >>

 

Turismkoordinator: Maria-Filippa Sundlin

+358 45 602 0854
maria-filippa.sundlin(a)dynamonarpes.fi