Våra tjänster

Näringslivsbolaget Dynamo Närpes har inlett ett samarbete med advokatbyrå DKCO. Samarbetet har inletts för att även kunna bistå företagen med mera ingående juridisk rådgivning. Detta betyder i praktiken att de företag som först kontaktat Dynamo Närpes får möjlighet till en kostnadsfri konsultation av DKCO på 30 minuter.
Genom detta samarbete kan företagen nu enkelt få juridisk rådgivning och undvika misstag. Dessutom kommer vi att ordna informationstillfällen vid behov så att företagen är uppdaterade då lagstiftningen uppdateras.

 

Krävs det förändring i företagets verksamhet, processer eller produktutveckling? Behövs det extern hjälp för företagets ledning och personal? Krävs det underlag för att förstå lösningar, idéer eller som beslutsunderlag? Bör ett enskilt projektarbete startas inom företaget eller i samverkan med andra?

Närpes stad ligger vid Finlands västkust, utefter Europaväg 8, mellan Björneborg och Vasa och är en stolt gammal byggd med anor ända från 1300-talet. Närheten till havet och den ca 750 km långa strandlinjen har genom åren satt sin prägel på orten och oss som bor här. Närpes är en gammal jordbrukskommun och de gamla ladorna, där man tidigare förvarade hö pryder fortfarande det vackra odlingslandskapet.

Du har en idé, tanke, förslag och det surrar runt i Ditt huvud gällande allt som kan krävas för att starta ett eget företag!

Vad krävs? Du undrar över pengar, marknad, kunder, byråkrati etc det mesta är frågor och svaren söks. I Din tankeprocess märker Du att kunskap saknas och Din kännedom om att starta eget är otillräcklig!?