Stöd för företag

Här samlar vi information om stöd som företagare kan söka i den situation som corona orsakat

Information om stöd som företag kan söka:
 

Företag med högst fem anställda

NTM-centralerna har fått tilläggsfinansiering för utvecklingsunderstöd till företag. Understödet kan beviljas i hela landet till företag som drabbats av störningar på marknaden och i produktionen på grund av coronavirusepidemin. Finansieringen kan beviljas små företag inom alla branscher med undantag för jordbruk, skogsbruk, fiskerihushållning och förädling av jordbruksprodukter.

Här kan du läsa ansökningsanvisningarna
Klicka här för att komma till ansökningen
Klicka här för att komma till Finnveras sidor

 

Stöd för små och medelstora företag (6-250 anställda)

Stöd kan sökas från Business Finland. Finansieringen är avsedd för små och medelstora företag (ab, abp, hb, kb, anl) med 6-250 anställda och midcap-företag vars affärsverksamhet påverkas negativt av coronavirussituationen. Med hjälp av finansieringen kan företaget utveckla nya produkter eller verksamhetssätt, men de ersätter inte förluster som orsakats av tappad försäljning.

Klicka här för att läsa mera
Klicka här för att komma till ansökningen
Klicka här för att komma till Finnveras sidor

 

Storföretag

Finnvera hjälper hjälper företag i det exceptionella läget som coronaviruset orsakat. Finnvera kan också garantera finansiering för storföretag i situationen orsakad av coronaviruset

Klicka här för att läsa mera
 

Stödpaket för landsbygdsföretag

På grund av den marknads- och produktionsstörning som coronaviruset orsakar bereder ministeriet ett stödpaket för jordbruket och livsmedelsekonomin. Stödet ska riktas till företag som bedriver landsbygdsturism, företag som förädlar jordbruksprodukter samt till andra mikroföretag i landsbygdsliknande områden och gårdar som driver företagsverksamhet utanför jordbruket. Stöd bereds också för fiskefartyg, fiskodling och fiskförädlingsföretag. 

Klicka här för att läsa mera


Du kan också ansöka om temporär arbetslöshetsförmån för företagare

Företagare kan få arbetsmarknadsstöd om något av följande villkor uppfylls:

  • arbetet på heltid i företaget har upphört
  • företagarinkomsten är mindre än 1 089,67 euro per månad på grund av coronaepidemin

Du behöver inte lägga ned företagsverksamheten för att få arbetsmarknadsstöd.

De här temporära ändringarna gällande arbetslöshetsförmåner för företagare gäller till och med 30.6.

Klicka här för att läsa mera