Viktig information för företagare gällande COVID-19

Sjukvårdsdistriktet kom under söndagen ut med uppdaterade rekommendationer, vilka citeras från Vasa Centralsjukhusets hemsidor.

– Vi påminner om de tidigare uppgjorda riktlinjerna: Till den österbottniska befolkningen från 15 års ålder och uppåt ges starka rekommendationer om användning av ansiktsmask, alltid när man vistas i offentliga utrymmen utanför hemmet. Stora folkmassor bör undvikas och man bör hålla tillräckligt säkerhetsavstånd om 1-2 meter till andra, konstaterar Vasa sjukvårdsdistrikts direktör Marina Kinnunen.

Vår förhoppning är också att butiksägare, upprätthållare av andra offentliga utrymmen samt andra som erbjuder service förutsätter att personal av arbetarskyddsskäl men också kunder använder ansiktsmask. Dessutom bör man säkerställa att 1-2 meters säkerhetsavstånd iakttas i alla lägen.

Gruppen linjerade vida att stora evenemang inte heller nu bör ordnas, ifall kravet på distans inte kan uppfyllas. Man bör även undvika att delta i stora evenemang om inte 1-2 meters säkerhetsavstånd kan uppfyllas.