Viktig information för företagare och arbetsgivare gällande COVID-19! [Uppdaterad 26.11.2020]

Här sammanställs användbara länkar och dokument med viktig information för företagare och arbetsgivare.
 
En viktig hälsning från Närpes HVC: Från vårdens sidan önskar vi tacka för det fina samarbetet som hittills gjorts inom staden för att hålla den pågående pandemin och smittspridningen under kontroll. Under en period har vi nu inte haft någon konstaterad smitta. Vi vet dock att smittan fortfarande finns kvar och att den härjar ganska aggressivt i vår omvärld. Därför vill vi uppmana alla arbetsgivare som eventuellt har utländsk arbetskraft på kommande att ta kontakt till HVC. Förutom den rekommenderade 10 dagars karantänstiden vill man även att dylika utländska arbetstagare även testas under karantänstiden eftersom smittorisken är stor. Företagare är alltid välkomna att kontakta vården om man har frågor gällande smittspridning och förebyggande åtgärder. [Uppdatering 26.11.2020]
 
 
Vi vill uppmana arbetsgivare att ta del av dokumenten nedan (dokument 2 och 3 kan gärna göras tillgänglig för alla i företaget): [Uppdatering 5.11.2020]

1. Coronarelaterad information till arbetsgivare från Närpes stad (svenska)
2. Information om isolering och karantän (svenska, finska, vietnamesiska och bosniska)
3. Kontrollista för arbetsplatser (finska och svenska)
 
Information om stöd för företag
 
Coronarelaterad information:
 
 
Dokument: