Workshop: Bygg ditt brand med sociala medier

Projekt Kursgården Plus informerar: Julia Olin från YES Communications håller workshop i hur man skapar engagemang och kontakt med sina kunder via sociala medier. Teman som tas upp är vikten av de olika sociala mediekanalerna, hur man kommunicerar och hur man enkelt skapar innehåll till sin målgrupp. Föreläsningen bygger på teori men fokuserar på det praktiska. Under workshoppen ges konkreta redskap för hur man praktiskt kan gå vidare och du får jobba med dina egna sociala kanaler. Kom därför ihåg att ta med egen dator och telefon till workshoppen!


Den här workshopen ger dig en möjlighet att kommunicera ut ditt viktiga budskap på allra bästa sätt. Med bra och tydlig kommunikation kommer flera kunder att säga ja till det du har att erbjuda!

 

Var: YA! i Gamla Vasa, B-huset, Rum-122, Kungsgårdsvägen 37A, 65380 Vasa

När: Tisdag 6.10.2020 kl 17-21

För vem: Småskaliga livsmedelsföretagare i Österbotten

Anmäl dig till kursen här: https://www.eduya.fi/index.php/kurser-mob/38-kursgarden/livsmedel/182-wo...

Sista anmälningsdag: 2.10.2020.

Pris: 30 € som faktureras

 

Om du undrar över något, kan du kontakta:

Emma Buss,

emma.buss@dynamonarpes.fi,

050-3203411

 

Observera att vi aktivt följer med myndigheternas direktiv och rekommendationer som kan komma att påverka genomförandet av workshoppen.