Regionsmarknadsföring

Marknadsföring av vår region utgör en del av vår vardagliga verksamhet. Maria-Filippa Sundlin fungerar som turismkoordinator och jobbar bland annat med att marknadsföra Närpes som besöksdestination genom varumärket Visit Närpes. Dynamo Närpes står även värd för evenemang som Tomatkarnevalen, Slättens mat & mystik, Möt våren mitt i stan och Närpesregionens årliga Entreprenörsgala.
 
Besök Visit Närpes webbsida eller följ Visit Närpes på sociala medier: Instagram | Facebook

 

Närpesregionens turismstrategi

I syfte att utveckla turismnäringen, stärka varumärket Visit Närpes och Närpes som destination, har en turismstrategi tagits fram under 2020 av Närpes stad, Dynamo Närpes och branschföretag. I den här strategin kan du läsa om hur vi tillsammans ska jobba för att marknadsföra vår region. Ladda ner strategin här!

 

Nicole Bonnet, Cornelia

Maria-Filippa Sundlin
Maria-Filippa Sundlin

Turismkoordinator

Turismutveckling

Turistinformation

Sustainable Tourism

+358 45 602 0854