Dynamo Närpes / 06.05.2022

Nicole Bonnet, Cornelia

Jag träffar upp Nicole Bonnet på Cornelia, hennes livsstilsbutik och café i Närpes, för att prata om hållbarhet och det ekocertifikat som Cornelia nyligen har tagit. Cornelia kan man besöka året runt och sommartid har Cornelia även museum och loppis. Till inkommande sommar bygger de en sommarbutik med inredning, trädgårdssaker och roliga saker för de yngre besökarna berättar Nicole. I sommarbutiken kommer det också att finnas en mathörna med närodlat och lokalproducerat. Till sommarens nyheter hör även en bana för de populära trampbilarna och ett utekök. Ivars Gårds Kulturhistoriska förening rf verkar på området och i samarbete med dem ordnar Cornelia olika kulturhändelser som konserter, museieskapader, folkdräktens dag med mera. På området finns dessutom ett ”nötscafé där Nicole kan ta emot besöksgrupper.

Hållbarhet och miljöcertifikat

Vi diskuterar hållbarhet och Nicole berättar att man redan från att Cornelia grundades jobbat på ett hållbart sätt, fast man då inte pratade om hållbarhet på samma sätt som idag. Verksamheten finns i en gammal miljö som man har respekt för i sin verksamhet. Att så långt som möjligt använda sig av lokalproducerade råvaror är viktigt för Nicole.

Cornelia har i dagarna fått sitt miljöcertifikat. Certifikatet är ett ekocertifikat (luomomatkailu) från organisationen ECEAT Suomi ry. Inspirationen att först ta ett certifikat för att sen kunna gå med i Sustainable Travel Finland kom från Maria Filippa Sundlin på Dynamo Närpes. Via projektet Sustainable Tourism har Filippa inspirerat och informerat turism företag om olika certifikat och Sustainable Travel Finland. Först var Nicole osäker om det certifikat hon tagit skulle passa för Cornelia men efter att ha varit i kontakt med ECEAT Suomi ry stod det klart att certifikatet passade perfekt för hennes verksamhet, eftersom Cornelia verkar i en gammal kulturmiljö. För att uppnå kraven för certifikatet måste en viss andel av de produkter de använder vara eko, och det kravet uppfyllde Cornelia redan. Viktiga saker i detta certifikat är också vänlig kundbetjäning och att alla kunder skall vara välkomna.

Efter att ha fått klartecken från organisationen så var det bara att påbörja ansökningsprocessen och pappersarbetet berättar Nicole. För att kunna få certifikatet behövde Cornelia ändra på sitt elavtal, de behövde byta från sitt gröna elavtal till ett elavtal med hundra procent förnyelsebar energi. Eftersom Cornelia hyr in sig på området kan de inte påverka allt, men allt som de har kunnat påverka och förändra för att bli mera hållbara har de gjort. Efter att de gjort en hel del pappersarbete och skickat in allt så tog det inte så länge att få ansökan godkänd.

Besökare efterfrågar hållbara företag

Nicole berättar att besökare och turister mer och mer börjar välja ställen som arbetar med sina miljöfrågor och därför är det viktigt att jobba för hållbarhet och att ha ett certifikat. Speciellt tyska turister efterfrågar hållbara företag berättar Nicole. Nicole menar att vi inte kan fortsätta som tidigare, utan vi måste ta mera ansvar. Ibland kan det hållbarhetsarbete som man gör kännas som en droppe i havet, men om alla tar sitt ansvar blir det en förändring till slut säger Nicole.  Att kunna berätta om hållbarhet i sin marknadsföring blir också viktigare och viktigare berättar Nicole. Det är också ett av kraven för att få ett certifikat, att man i sin marknadsföring skall berätta på vilka sätt man är hållbar. Nicole säger att hon blivit bättre på att berätta för sina kunder vilka produkter som är ekologiska, som till exempel de omtyckta ekologiska kokosbollarna. I fortsättningen kommer hon att börja berätta om hållbarhet och hur hållbart Cornelia är i sin marknadsföring.  

Nicole säger att det är viktigt att faktiskt ta sig tiden att först hitta ett certifikat som passar för ens verksamhet och att sen sätta sig ner och fundera över vilka förändringar man behöver göra för att uppfylla kraven för ett certifikat. Nicole tipsar att man kan vända sig till Maria Filippa på Dynamo Närpes för att diskutera olika alternativ. Maria Filippa hjälper till med att hitta passande certifikat och hon fungerar som ett bollplank under processen.  Att diskutera med andra företag inom samma bransch som tagit ett certifikat är också bra säger Nicole. Att ansöka om ett certifikat tar en del tid och året man söker kostar det en del, men det kommer att löna sig i längden menar Nicole.

Nicoles tips till turism företag som vill ta ett certifikat

  • Ta dig tiden, det lönar sig i längden
  • Ta hjälp av Maria Filippa på Dynamo Närpes
  • Diskutera med andra företag

Text: Sofia Lindegård