DYNAMO Närpes

Dynamo Närpes är Närpesregionens utvecklingsbolag som erbjuder nyttig företagsrådgivning åt blivande samt befintliga företag. Dessutom ingår också kommunikation och marknadsföring av vår region samt regionutveckling i vår dagliga verksamhet.


Aktuellt

 

 

Plattform för Matriket Österbotten har nu publicerat en karta över en del av de gårdsbutiker som finns i Österbotten. Stöd gärna de lokala företagen genom att besöka dem och göra inköp! Kartan finns i fysisk form hos de deltagande företagen men även hos turistinformationerna i regionen.

Kommunerna beviljar ensamföretagare bidrag för att stabilisera verksamheten till följd av COVID-19-epidemin. Ansökningar om bidrag för ensamföretagare handläggs i kommunen och av Dynamo Närpes.

Företagen kan ansöka om kostnadsstödet hos Statskontoret mellan 07.07-31.08.2020 och därför håller Dynamo Närpes semesterstängt endast vecka 30.

Syftet med det nya kostnadsstödet för företag är att minska antalet företag som går i konkurs på grund av coronaläget.

Wesander Marketing, Raymond Wesander, är en av de sökanden som fått bidraget. Vi bad Raymond berätta om ansökningsförfarande.

Ansökningarna stängs måndag 8.6.2020 kl. 16:15

 

 

Hur har coronapandemin har påverkat och förändrat livsmedelsföretagarnas behov av informations-, föreläsnings-, och kurstillfällen?

Ett kostnadsfritt Webbinar med inspiration, insikter och förslag på hur du kan utveckla din verksamhet och dig själv även i dessa tider.

Aktuella projekt

 

 

Projektets övergripande mål är att via utbildning och deltagande i inspirerande nätverk hjälpa deltagarna att utvecklas och förändra sin verksamhet så att lönsamheten förbättras.

 

CERM, cirkulärekonomi-projektets målsättning är att ta fram en färdplan för regionens näringslivsutveckling mot ett hållbart samhälle. Samt en visions- och aktionsplan att utveckla övergången till ett helt cirkulärt samhälle.

Projektet syftar till att utveckla nuvarande och bygga upp nya nätverk för företag inom livsmedelsbranschen för att på så vis bidra till att våra livsmedelsproducerande företag och regionen skall hamna på den kulinariska kartan "The Cool Nordic Cuisine".
 

Facebook