DYNAMO Närpes

Dynamo Närpes är Närpesregionens utvecklingsbolag som erbjuder nyttig företagsrådgivning åt blivande samt befintliga företag. Dessutom ingår också kommunikation och marknadsföring av vår region samt regionutveckling i vår dagliga verksamhet.

 
 
 

Aktuellt

 

 

Ansökningarna stängs måndag 8.6.2020 kl. 16:15

 

 

Hur har coronapandemin har påverkat och förändrat livsmedelsföretagarnas behov av informations-, föreläsnings-, och kurstillfällen?

Ett kostnadsfritt Webbinar med inspiration, insikter och förslag på hur du kan utveckla din verksamhet och dig själv även i dessa tider.

Anställningen inleds 03.08.2020 och är ett moderskapsvikariat.

Syftet med stödet är att göra det lättare för företagen att anpassa sig till de exceptionella förhållanden som covid-19-virussjukdomen orsakar och bedriva fortsatt lönsam verksamhet

TE-byrå uppmanar företagen att snabbt lediganslå arbetsplatser.


Företagare kan nu söka om arbetsmarknadsstöd på webben. FPA har omarbetat sin ansökan så att det nu enklare att söka om arbetsmarknadsstöd.

Kommunerna beviljar ensamföretagare bidrag för att stabilisera verksamheten till följd av COVID-19-epidemin. Ansökningar om bidrag för ensamföretagare handläggs i kommunen och av Dynamo Närpes.

Här samlar vi information om stöd som företagare kan söka i den situation som corona orsakat

Aktuella projekt

 

 

Projektets övergripande mål är att via utbildning och deltagande i inspirerande nätverk hjälpa deltagarna att utvecklas och förändra sin verksamhet så att lönsamheten förbättras.

 

CERM, cirkulärekonomi-projektets målsättning är att ta fram en färdplan för regionens näringslivsutveckling mot ett hållbart samhälle. Samt en visions- och aktionsplan att utveckla övergången till ett helt cirkulärt samhälle.

Projektet syftar till att utveckla nuvarande och bygga upp nya nätverk för företag inom livsmedelsbranschen för att på så vis bidra till att våra livsmedelsproducerande företag och regionen skall hamna på den kulinariska kartan "The Cool Nordic Cuisine".
 

Facebook