DYNAMO Närpes

Dynamo Närpes är Närpesregionens utvecklingsbolag som erbjuder nyttig företagsrådgivning åt blivande samt befintliga företag. Dessutom ingår också kommunikation och marknadsföring av vår region samt regionutveckling i vår dagliga verksamhet.


Aktuellt

 

 

Dynamo Närpes & Kristinestads Näringslivscentrals CERM projekt anordnar infotillfälle om biogas för de företag i Sydösterbotten som är intresserade av branschen.

Här sammanställs användbara länkar och dokument med viktig information för företagare och arbetsgivare.
 

"Det är bra att vara beredd på en föränderlig verksamhetsmiljö, eftersom pionjärer tenderar att vara

Projekt Matriket Österbotten arrangerade en paneldiskussion 21.9 om hur vi kan stärka samarbetet och synligheten för mat från Österbotten.

Projekt Kursgården Plus informerar: Julia Olin från YES Communications håller workshop i hur man skapar engagemang och kontakt med sina kunder via sociala medier.

Tiden då det ansågs trendigt för företag och kommuner att arbeta med hållbarhet är förbi. Idag är det inte längre en trend utan ett måste.

Projektet CERM jobbar med cirkulär ekonomi och hållbarhet i Österbotten. Tillsammans med Siisti Biitsi – Snygg Beach ordnar vi en skräpsamlartävling i Österbotten för att minska på skräp och plast i havet i vår fina Österbottniska skärgård.

Så här kan du delta:

EM Emma Buss har blivit utsedd till Dynamo Närpes kommunikatör bland 15 sökande. Buss har inlett sin tjänst den 3 augusti och tjänsten är ett moderskapsvikariat.

Aktuella projekt

 

 

Projektets övergripande mål är att via utbildning och deltagande i inspirerande nätverk hjälpa deltagarna att utvecklas och förändra sin verksamhet så att lönsamheten förbättras.

 

CERM, cirkulärekonomi-projektets målsättning är att ta fram en färdplan för regionens näringslivsutveckling mot ett hållbart samhälle. Samt en visions- och aktionsplan att utveckla övergången till ett helt cirkulärt samhälle.

Projektet syftar till att utveckla nuvarande och bygga upp nya nätverk för företag inom livsmedelsbranschen för att på så vis bidra till att våra livsmedelsproducerande företag och regionen skall hamna på den kulinariska kartan "The Cool Nordic Cuisine".
 

Facebook