Regionutveckling och projekt

Utvecklingsprocesser och förändringar sker idag genom varierande projekt.

Projektverksamheten är ett verktyg som relativt snabbt kan formas för att kartlägga, utforska och forma verksamheter inom olika branscher för specifika utmaningar och som behöver få en lösning eller modell för fortsatt arbete.

Vår projektverksamhet initieras ofta av våra egna verksamhetsutmaningar eller av externa initiativ. Projekten är till sin omfattning mera eller mindre resurskrävande och varierar mellan att vara lokala till gränsöverskridande mellan länder.

Projekten har alltid en målsättning att få svar på eller uppnå de mål som satts upp. Med hjälp av uppnådda projektresultat kan ett fortsatt arbete utformas och genomföras av en eller flera aktörer.

 

 

Projektverksamhet är ett modernt verktyg för att utveckla näringslivet inom de mest varierande verksamhetsområden.

Maria-Filippa Sundlin
Maria-Filippa Sundlin

Turismkoordinator

Turismutveckling

Turistinformation

Sustainable Tourism

+358 45 602 0854
Sofia Lindegård
Sofia Lindegård

Kommunikatör

Kommunikation

Marknadsföring

+358 50 320 3411

Regionsutveckling: projekt