Aluekehitys

Kehitysprosessit ja muutokset tapahtuvat tänään erilaisten hankkeiden kautta. Hanketoiminta on työväline, jota voidaan suhteellisen nopeasti muokata kartoittamaan, tutkimaan ja muodostamaan eri alojen toimintaa vastaamaan erityisiin haasteisiin silloin kun tarvitaan ratkaisuja tai malleja työn jatkamiselle.

Hanketoimintamme alkuunpanijana ovat usein omasta toiminnastamme tai ulkopuolelta tulevat haasteet. Hankkeet ovat laajuudeltaan enemmän tai vähemmän resursseja vaativia ja joko paikallisia tai eri maiden välisiä. Hankkeilla on aina tavoite johon pyritään vastaamaan ja saavuttamaan asetetut tavoitteet. Saavutettujen hanketulosten avulla voidaan työlle kehitellä jatkoa, jonka toteuttaa yksi tai useampi toimija.

Hanketoiminta on nykyaikainen työväline elinkeinoelämän kehittämiselle mitä moninaisimmilla toimialoilla. Välilehdestä Meneillään olevat hankkeet voit lukea enemmän yksittäisistä hankkeista tai ottaa yhteyttä meihin lisätietojen saamiseksi.

 

 

Hanketoiminta on nykyaikainen työväline elinkeinoelämän kehittämiselle mitä moninaisimmilla toimialoilla.

Maria-Filippa Sundlin
Maria-Filippa Sundlin

Matkailukoordinaattori

Matkailun kehittäminen

Matkailuneuvonta

Sustainable Tourism

+358 45 602 0854
Sofia Lindegård
Sofia Lindegård

Viestintävastaava

Viestintä

Markkinointi

+358 50 320 3411