Tietosuojakäytäntö

Tämä käytäntö selittää miten Dynamo Närpiö käsittelee henkilötietoja ja mitä oikeuksia sinulla kuluttajana on, EU:n tietosuoja-asetuksen 2016/679 (GDPR) mukaan. Dynamo Närpiö on vastuussa kaikesta henkilötietojen käsittelystä toiminnassaan.

Mitä henkilötietoja käsitellään

Dynamo Närpiö käsittelee henkilötietoja, jotka välität suoraan tai epäsuoraan ollessasi yhteydessä meihin, ostaessasi palveluita meiltä tai vieraillessasi verkkosivustollamme. Kyseessä on useimmiten henkilö- ja yhteystiedot, kuten nimi, sähköposti ja puhelinnumero. Muita käsiteltäviä tietoja voivat olla tiedot asiakassuhteesta ja Dynamo Närpiön kanssa toimiminen verkkosivustolla. IP-osoitetta, laitetietoa, alustaa, kieliasetusta, maantieteellistä ja demografista asennoitumista voidaan myös käsitellä. Tietoja verkkosivuston käyttötavasta kerätään evästeiden avulla, katso evästekäytäntömme lisätietoja varten.

Mihin henkilötiedot käytetään

Dynamo Närpiö käsittelee henkilötietoja lähinnä asiakassuhteiden ylläpitämiseksi, yhteydenottojen hoitamiseksi esimerkiksi tiedusteluja varten, palveluiden toimitusta ja lainsäädännön noudattamista varten. Tietoja käsitellään myös markkinointi-, myynti- ja tilastotarkoituksiin, muun muassa toiminnan valvontaa ja kehittämistä varten.

Kaikki Dynamo Närpiön käsittelemät henkilötiedot ovat yhteen tai useampaan yllä olevaan tarkoitukseen. Käsittelylle tulee olla laillinen peruste, sopimus, suostumus tai lakisääteinen velvoite. Ainoastaan tiettyyn tarkoitukseen tarvittavia henkilötietoja tulee käsitellä.

Kenen kanssa jaamme henkilötietoja

Dynamo Närpiö saattaa jakaa tietoja valittujen kolmansien osapuolten kanssa valvotuissa muodoissa, jotta tietojasi käsitellään turvallisesti. Nämä kolmannet osapuolet voivat olla toimittajia ja viranomaisia. Tietoja ei myydä eikä luovuteta ilman syytä.

Missä henkilötietoja käsitellään

Dynamo Närpiö käsittelee henkilötietoja EU/EES/Privacy Shield:in sisällä.

Miten henkilötietoja suojataan

Dynamo Närpiö suojaa henkilötietoja asianmukaisilla teknisillä ja organisatorisilla toimenpiteillä. Pääsy sähköisesti käsiteltäviin tietoihin on rajattu siten, että ainoastaan hyväksytyt pääsevät tietoihin sisäänkirjautumisen kautta, salausta käytetään tarvittaessa ja tiedot on suojattu asianmukaisin tietoturvamenetelmin. Suojaustaso vastaa tietojen arkaluonteisuutta ja käytön riskiä.

Kuinka kauan säilytämme henkilötietoja

Dynamo Närpiö säilyttää henkilötietoja ainoastaan niin kauan, kuin niitä tarvitaan voidaksemme täyttää velvollisuutemme sinua kohtaan, ja niin kauan kuin tietoja tulee säilyttää säilytysaikojen ja muiden lainmukaisten käyttötarkoitusten mukaan.

Oikeudet

EU:n tietosuoja-asetuksen mukaan sinulla on oikeus saada pääsy henkilötietoihin, joita Dynamo Närpiö sinusta käsittelee, ja mahdollisuus oikaista tiedot, mikäli ne ovat virheellisiä. Sinulla on myös oikeus pyytää tulla poistetuksi järjestelmästämme, jos tietoja ei enää tarvita siihen tarkoitukseen mihin ne kerättiin. Joissakin tapauksissa lainsäädäntö voi vaatia, että tieto jää, esimerkiksi kirjanpito- tai verotarkoituksiin, jolloin tietoja voidaan rajoittaa olemaan käytettävissä ainoastaan näihin tarkoituksiin. Mikäli tietoja käsitellään suostumuksesi perusteella, sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi. Sinulla on myös oikeus valittaa valvontaviranomaiselle, mikäli Dynamo Närpiö ei ole noudattanut sovellettavaa tietosuojasäännöstöä. Katso alla olevat yhteystiedot koskien henkilötietojesi käsittelyä meillä.

Yhteystiedot

Kysymykset koskien Dynamo Närpiön henkilötietokäsittelyä osoitetaan:

Rekisterinpitäjä

Ab Företagshuset Dynamo Yritystalo Oy (0872411-8)

Puhelin: +358 10 327 7120
S-posti: dynamo [at] dynamonarpes.fi

Osoite: Närpiöntie 2, 64200 Närpiö

 

Tietosuojakäytäntö päivitettiin​ 6.10.2021