STARTA EGET

Du har en idé, tanke, förslag och det surrar runt i Ditt huvud gällande allt som kan krävas för att starta ett eget företag!

Vad krävs? Du undrar över pengar, marknad, kunder, byråkrati etc det mesta är frågor och svaren söks. I Din tankeprocess märker Du att kunskap saknas och Din kännedom om att starta eget är otillräcklig!? 

Är du ”vilse i tankarna” så skall Du ta kontakt med oss! Vi kan handleda Dig, vara lots i att komma framåt och coacha Dig i verksamheten. Vill Du ha en kontinuerlig hjälp/diskussion så kan Du anlita oss eller så söker vi en bra mentor åt Dig!

Du kan alltid ta kontakt med oss – alla frågor är möjliga och välkomna!

Genom Ditt eget företagande kan du få bestämma över Din framtid, se något växa fram skapat av Dig, Dina tankar och arbete som ger Dig en personlig tillfredsställelse. 

 

Nyttiga länkar

www.yrityssuomi.fi - www.yrittajat.fi - www.nuoriyrittajyys.fi - www.ely-centralen.fi - www.finnvera.fi - www.yritystulkki.fi

 

 

 

  • Värdering av din idé.
  • Information om företagande.
  • Affärsplaner/kalkyler.
  • Stödansökningar/ekonomisk rådgivning.
  • Marknads- och kundkännedom.
  • Hjälp med avtal, kontrakt, utredningar och myndighetskrav.
  • Verksamhetspunkter, lokaler, etc.

 

För mera information kontakta Stefan Malm

stefan.malm@dynamonarpes.fi

+358 50 567 8673