DYNAMO Närpes

Här får man hjälp med att starta, driva och utveckla sitt företag.

Målsättningen med Dynamo Närpes verksamhet är att arbeta offensivt och samordna resurser för en regional näringslivsutveckling.
Genom vårt informella och flexibla arbetssätt har vi ända sedan starten strävat till att tröskeln ska vara så låg som möjligt
då det gäller att ta kontakt med oss i olika frågor som rör företagsverksamhet.
 
 
 

Aktuellt

 

 

Fiskodling
Fiskodlingens nuläge och möjligheter

10.3.2020 kl. 14.00-16.30

 

Klicka för att se våra nätfaktureringsuppgifter

Att ta steget ut på den internationella marknaden är nödvändigt för många företag som vill växa och utvidga sin verksamhet. Seminariet Framgångsrik export ger dig information och inspiration för att börja sälja till Norden och övriga exportmarknader.

Närpesregionens utvecklingsbolag, Ab Företagshuset Dynamo Yritystalo Oy, kommer från och med  idag, 16.01.2020, börja använda Dynamo Närpes som företagsnamn

Aktuella projekt

 

 

Projektets övergripande mål är att via utbildning och deltagande i inspirerande nätverk hjälpa deltagarna att utvecklas och förändra sin verksamhet så att lönsamheten förbättras.

 

CERM, cirkulärekonomi-projektets målsättning är att ta fram en färdplan för regionens näringslivsutveckling mot ett hållbart samhälle. Samt en visions- och aktionsplan att utveckla övergången till ett helt cirkulärt samhälle.

Projektet syftar till att utveckla nuvarande och bygga upp nya nätverk för företag inom livsmedelsbranschen för att på så vis bidra till att våra livsmedelsproducerande företag och regionen skall hamna på den kulinariska kartan "The Cool Nordic Cuisine".
 

Facebook