DYNAMO Närpes

Här får man hjälp med att starta, driva och utveckla sitt företag.

Målsättningen med Dynamo Närpes verksamhet är att arbeta offensivt och samordna resurser för en regional näringslivsutveckling.
Genom vårt informella och flexibla arbetssätt har vi ända sedan starten strävat till att tröskeln ska vara så låg som möjligt
då det gäller att ta kontakt med oss i olika frågor som rör företagsverksamhet.
 
 
 

Aktuellt

 

 

DYNAMO Närpes och Närpes Företagarförening r.f välkomnar Närpesregionens näringsliv till Entreprenörsgala 15.2.2020!

En workshop och inspirationsdag för kockar, mathantverkare, producenter och livsmedelsföretagare. Ett tillfälle där du får vara kreativ och leka med nya idéer och ett tillfälle där du får möjligheten att ta fram nya produkter och upptäcka nya smakkombinationer.

Närpesregionens utvecklingsbolag, Ab Företagshuset Dynamo Yritystalo Oy, kommer från och med  idag, 16.01.2020, börja använda Dynamo Närpes som företagsnamn

Tisdag 11.02.2020 välkomnar vi er till Dynamo Närpes och Närpes Företagarcenter på öppet hus!

Bertills & Jung och A-Zeta Consulting föreläser och sparrar er i kommunikation, sociala medier, rekrytering och ledarskap.

Concordia vår partner inom projekt Cirkulär Ekonomi Österbotten ordnar seminarium med aktuellt tema "Hållbar framtid".

Näringslivsbolaget Dynamo Närpes har inlett ett samarbete med advokatbyrå DKCO. Samarbetet har inletts för att även kunna bistå företagen med mera ingående juridisk rådgivning.

 

Är ditt behov av arbetskraft varierande? Har du anställt inhoppare? Undrar du hur arbetstiden ska följas upp i och med den nya arbetstidslagen? Var går gränserna för hur mycket en arbetstagare får jobba? Vad bör man som arbetsgivare informera sina anställda om?

Kom med och presentera ditt företags verksamhet och olika arbetsuppgifter för studerande och arbetssökande

Aktuella projekt

 

 

Projektets övergripande mål är att via utbildning och deltagande i inspirerande nätverk hjälpa deltagarna att utvecklas och förändra sin verksamhet så att lönsamheten förbättras.

 

CERM, cirkulärekonomi-projektets målsättning är att ta fram en färdplan för regionens näringslivsutveckling mot ett hållbart samhälle. Samt en visions- och aktionsplan att utveckla övergången till ett helt cirkulärt samhälle.

Projektet syftar till att utveckla nuvarande och bygga upp nya nätverk för företag inom livsmedelsbranschen för att på så vis bidra till att våra livsmedelsproducerande företag och regionen skall hamna på den kulinariska kartan "The Cool Nordic Cuisine".
 

Facebook