• Sökning letar efter exakta, ej skiftlägeskänsliga nyckelord. Nyckelord ignoreras om de är kortare än en minsta längd.
  • Använd versalt OR för att få fler resultat. Exempel: katt OR hund (innehåller antingen "katt" eller "hund").
  • Du kan använda versalt AND för att kräva alla ord, men det är samma som standardbeteende. Exempel: katt AND hund (samma som katt hund, måste innehåll både "katt" och "hund").
  • Använd citationstecken för att söka efter en fras. Exempel: "katten äter möss".
  • Du kan inleda sökord med - för att utesluta dem. Du måste fortfarande ha minst ett "positivt" sökord. Exempel: katt -hund (innehållet måste innehålla katt och kan inte innehålla hund).