Dynamo Närpes / 17.04.2024

Yhteinen ajattelu on aina kotiinpäin

Muutama viikko sitten Metsä Board ilmoitti, että uutta tehdasinvestointia Kaskisissa ei toteuteta suunnitellusti, vaan jatketaan panostamista nykyiseen tehtaaseen. Tämä tuli monille yllätyksenä, mutta hyvä puoli on se, että alueella on useita muita investointeja suunnitteilla, ja nykyiset yritykset jatkavat kasvuaan. 

KNK Business Region -hanke on ollut käynnissä vuoden, ja hankkeen takana olevaa kolme kaupunkia saa keväällä 2025 tietoraportin ja kokonaiskuvan, jossa ehdotetaan toimenpiteitä sopeutumistilanteisiin. Miten alue pysyy houkuttelevana samalla kun se valmistautuu suuriin ja tarvittaviin investointeihin? Yhteiskunta on aina muutoksessa, mutta erityisesti vihreän siirtymän aiheuttama tilanne voi antaa alueelle erityisen vetovoiman, mikä tarkoittaa, että tarvittavat toimenpiteet on näytettävä konkreettisesti. Kyse on työvoimasta: millainen se on tänään, millaista osaamista sillä on, ja mitä tarvitaan tulevaisuudessa. Kuinka elinvoimainen on Suupohjan rannikkoseutu nykyajan nuorille ja millainen on muuttoliike? Sama pätee "kestävyyteen" - kuinka saamme ihmiset pysymään, ei vain tänään vaan pitkällä aikavälillä? 

Vertaillessamme muita vastaavassa asemassa olevia alueita Pohjoismaissa ja Euroopassa, kolmannen tason tarjonta on ollut ratkaisevan tärkeää kasvulle. Osaaminen ja tieto ovat tuoretavaraa, ja meidän on voitava tarjota niitä alueella elämän kaikissa vaiheissa. Samalaista palautetta saadaan jatkuvasti alueen yrityksiltä, jotka tarvitsevat oikeaa ja enemmän osaamista omiin panostuksiinsa. 

Suurempien investointien onnistumiseksi tarvitaan paitsi kaupunkien johdon ja elinkeinoyhtiöiden kovaa työtä myös sellainen yhteiskunta, jossa on palveluita, kulttuuritarjontaa ja järkevä infrastruktuuri. Skellefteån haasteet väestönlaskun suhteen eivät ratkenneet, eivätkä myöskään alkaneet, pelkästään suurteollisuudella, päinvastoin. He ovat muun muassa aktiivisesti työskennelleet alueen vetovoiman parissa, ja panostaneet kulttuuriin. Joten muutos sinänsä ei tarkoita, että suuren investoinnin myötä kaikki järjestyy välittömästi, vaan että meidän on askel askeleelta työskenneltävä laajasti. Koulutuksen tulisi vastata tuleviin tarpeisiin, meillä pitäisi olla houkuttelevia asuntoja kaikissa kaupungeissa, ja yksinkertaiset panostukset esimerkiksi joukkoliikenteeseen saattavat olla olennaisia. Meidän yrityksemme on huomioitava ja tuettava niiden panostuksissa. Pienyritykset, jotka usein vastaavat paikallisyhteisön palveluista ja vetovoimasta, ovat erittäin ratkaisevia kaupunkien ja alueen demografian kannalta. 

Meidän on ajateltava monipuolisesti. Pienet ja keskisuuret yritykset yhdessä koulutuslaitosten kanssa ovat todella ratkaisevassa asemassa suurten yritystemme pysymiseksi ja kehittymiseksi, sekä tulevien investointien kannalta. Ja tässä korostamme tulevia, sillä jos meillä on riittävän laaja yhteisymmärrys nyt, niin jokin niistä projekteista, jotka ovat viittä vaille investointipäätöstä, toteutuu. Monessa suhteessa tulevaisuuden usko ja yhteinen ajattelu ovat aina kotiinpäin. 

Anna Bertills

KNK Business Region