Dynamo Närpes / 20.12.2021

Temporärt kostnadsstöd

Kostnadsstödets femte ansökningsomgång börjar den 21.12. kl 9.00 och slutar den 18.2. kl 16.15. Stödperioden är 1.6.-30.9.2021.

Femte ansökningsomgången ersätter kostnader för företag som har drabbats av en offentligrättslig begränsning i anslutning till hanteringen av covid-19-pandemin. Stödet täcker för kostnader som uppstått 1.6.–30.9.2021.

Mera information om detta på statskontorets hemsida 

https://www.valtiokonttori.fi/sv/tjanst/foretagens-kostnadsstod/#allmant-om-stodet_hur-mycket-kan-man-fa-i-stod

 

Behöver du hjälp med ansökan - kontakta vår företagsrådgivare

Stefan Malm: Telefon +358 50 567 8673, E-mail: stefan.malm [at] dynamonarpes.fi.