Dynamo Närpes / 15.09.2022

Hållbarhetsveckan

Den 26.9-2.10 ordnas Hållbarhetsveckan. Med Hållbarhetsveckan vill man tillsammans med föreningar, kommuner, företag och övriga intresserade skapa en evenemangsvecka där alla goda exempel på hållbarhetsarbete som görs på landsbygden lyfts fram.

Under veckan ordnas en massa program i Österbotten. Bland annat ordnas Time for change del 2 den 27.9 kl. 12-16 (språk svenska, Peter Höckert) och 29.9 kl. 8:30 – 12 (språk finska, Marica Lassus).

Om man vill deltaga direkt i del 2 av Time for change ta kontakt med Projektchef Fredrik Hanstén  (tel. +358 44 493 9590, fredrik.hansten [at] dynamonarpes.fi).

 

Här kan du se vilka evenemang som ordnas i Österbotten under hållbarhetsveckan