Informationsboost gällande nollavtal, arbetstidsuppföljning och arbetsgivarens informationsplikt

Är ditt behov av arbetskraft varierande? Har du anställt inhoppare? Undrar du hur arbetstiden ska följas upp i och med den nya arbetstidslagen? Var går gränserna för hur mycket en arbetstagare får jobba? Vad bör man som arbetsgivare informera sina anställda om? Hur hanterar man konflikter på arbetsplatsen? Om du svarade ja på någon av dessa frågor är denna informationsboost något för dig!

Tid och plats: onsdag 19.2.2020, kl.8-10, Närpes Företagarcenter (Dynamo Närpes), vån 2

Närpesvägen 2, 64200 Närpes

Föreläsare: Heidi Furu och Sofia Saarikko, DKCO Advokatbyrå

Program:

1. Avtal om varierande arbetstid och s.k. nollavtal

När kan man ingå arbetsavtal med varierande arbetstid?

Vad skall man som arbetsgivare tänka på när man ingår dylika avtal?

2. Arbetstidsuppföljning

Vilka ändringar har skett i och med den nya arbetstidslagen?

Hur ska arbetsgivaren följa upp arbetstiden?

Var går gränsen för hur mycket en arbetstagare får jobba?

3. Arbetsgivarens informationsplikt

Arbetsgivarens allmänna informationsplikt

Arbetsgivarens möjlighet att upprätta allmänna förhålningsregler på arbetsplatsen

Hur hanterar man som arbetsgivare konflikter mellan de anställda?

 

Anmäl dig till sofia.lindegard@dynamohouse.fi senast måndag 17.2