Dynamo Närpes / 03.03.2023

Projektledare sökes

KNK

Kristinestads näringslivscentral rekryterar en projektledare för det två-åriga projektet KNK-Business region. Kristinestad-Närpes-Kaskö ekonomiska region står inför stora utmaningar tack vare att det planeras stora etableringar i regionen inom industrin. Detta kommer att medföra stora behov när det gäller kompetent arbetskraft, attraktiva bostäder, god infrastruktur samt lokala utbildningsmöjligheter. Alla dessa delar påverkar regionens resiliens. För att svara på dessa kommande behov bör gemensamma underlag och fakta tas fram som ger förutsättning för åtgärdsplaner som kan stimulera hela regionen.
Som projektchef samlar du in fakta, analyserar och ger förslag till utvecklingsarbete i regionen.


Av projektledaren förväntar vi oss att du är
-         Proaktiv och pådrivande
-         kommunicerar fritt på svenska och finska
-         Du känner de lokala förhållandena och förstår hur kommunalt arbete sköts
-         God insyn och kontakt till utbildningsenheter
-         Du är lösnings- och utvecklingsorienterad


Vi erbjuder ett spännande arbete där du är med och utvecklar Sydösterbotten.


Din ansökan vill vi ha senast 17.3.2023

Mer information fås av VD: Angelique Irjala 0405693796

Ansökan skickas till: angelique.irjala [at] krs.fi

Läs mer om projektet här