Närpes
Dynamo Närpes / 16.03.2023

Work in Närpes

Open jobs in Närpes

Working and living in Närpes gives you many possibilities! In Närpes, there are open jobs with all the necessary conditions to live a safe and comfortable life. Here, you can easily combine career, family life and leisure time.

In Närpes, a balance between work and private life is important. Thus, regular working hours make it easy to combine work and family life. At the workplace, a good working culture prevails, and there are many advantages when working for a company in Närpes. For example, one sees a work culture as an important competition factor, and one strives to create a positive and inclusive work environment for all. Working hours can vary between the branches, but an 8-hour long workday is a standard, and includes lunch and coffee breaks. Employees have a right to a paid holiday and vacation days. Usually, one has four weeks free during the summertime. Family’s wellbeing and equality are two ideals that are supported by the Finnish society. Both ideals are deeply anchored in the workplace politics and culture. This can be seen, among other things, in the possibilities for family leave, and that children under school age have the right to municipal day care in accordance with Finnish law.

In Närpes, there are all possibilities to have a varying and active life. Here, you can participate in sports, exercising, culture, outdoor life, events, third sector activities and much more.

Click here to find open jobs in Närpes.

 

Lediga jobb i Närpes

Att jobba och leva i Närpes ger dig många möjligheter! I Närpes finns lediga jobb och alla förutsättningar för att leva ett tryggt och bekvämt liv. Här kan du enkelt kombinera karriär, familjeliv och fritid.

I Närpes är balans mellan arbete och privatliv viktigt och regelbundna arbetstider gör det lätt att kombinera arbete och familjeliv.  På arbetsplatserna råder en bra arbetskultur och det finns många fördelar med att jobba för ett företag i Närpes. I Närpes ser man på arbetsplatskulturen som en viktig konkurrensfaktor och man strävar efter att skapa en positiv och inkluderande arbetsmiljö för alla. Arbetstiden kan variera mellan branscher, men den åtta timmar långa arbetsdagen är standard och inkluderar lunch- och kaffepauser. Anställda har rätt till betald semester- och semesterdagar och det är vanligt att man i Finland har fyra veckor ledigt under sommaren. Regelbundna arbetstider gör att det är lätt att kombinera arbete och familjeliv.  Familjens välfärd och jämlikhet är två ideal som upprätthålls av det finländska samhället. Båda idealen är djupt förankrade i arbetsplatsens politik och kultur och detta syns bland annat i möjligheterna till familjeledighet och att barn under skolåldern har rätt till kommunal dagvård enligt finländsk lag.

I Närpes finns alla möjligheter att ha en varierande och aktiv fritid. Här kan du ta del av idrott, motion, kultur, friluftsliv, evenemang, föreningsliv och mycket mera.

Klicka här för att hitta lediga jobb i Närpes.