Dynamo Närpes / 17.05.2023

Inbjudan att svara på vår enkät gällande ägarskiften

Inbjudan att svara på vår enkät gällande ägarskiften
 
Vårt gemensamma ägarskiftesprojekt Sustaining Businesses in Ostrobothnia närmar sig sitt slut.
Med hjälp av er respons kan vi utforma ännu bättre rådgivning om ägarskiften som motsvarar era önskemål och behov.
Vi bjuder därför in dig att besvara en kort enkät (det tar cirka 10 minuter att fylla i).
Enkäten är anonym och enskilda respondenter kan inte identifieras. Enkäten är öppen fram till den 31.05.2023

Klicka här för att fylla i enkäten.
 
 Tack på förhand för dina svar!
 
Med vänliga hälsningar från arrangörerna av projektet Sustaining Businesses in Ostrobothnia:
Dynamo Närpes, VASEK, Concordia och Kristinestads näringslivscentral