Dynamo Närpes / 14.09.2023

Vi presenterar Work in Närpes

Vi presenterar Work in Närpes!

www.workinnarpes.com

Arbetskraftsbristen blir allt tydligare även i Närpes och statistiken visar tydligt att den arbetsföra befolkningen minskar drastiskt på grund av landets låga nativitet. Detta innebär att företagen får det allt svårare att hitta kompetent arbetskraft och den enda lösningen är arbetskraftsinvandring.

För att kunna bidra till att hitta arbetskraft, samt attrahera inflyttning till Närpes, har Dynamo Närpes skapat en unik webbplats som skall synliggöra våra lediga arbetsplatser, marknadsföra företagare samt lyfta fram Närpes som attraktiv bostadsort!

Work in Närpes