Dynamo Närpes / 08.11.2023

Benchmarkingresa

SOF projektet genomförde en nationell benchmarkingresa 30.10-1.11.2023

Under resan upptäckte projektledarna fördelarna med att utforska andra regioner i Finland och blev överraskade över hur mycket insikter och idéer det finns bara en kort bit bort från Österbotten. Projektcheferna besökte städerna Tammerfors, Lahti och Jyväskylä. Fokus låg på ett öppet utbyte med diskussioner kring tidigare stora projekt som påverkar samhället och kommande investeringar till de olika regionerna. Utbytet gav projektledarna möjligheten att lyfta fram det som är på gång i Österbotten.  projektledarna fick lära sig från de tre regionerna är att de ser nyttan med att ha skilda industriområden som samlar företag som verkligen satsar på cirkulär ekonom, i där den enas spill blir någon annans råvara.

 

Företagare erbjuds möjligheter att testa på cirkulär ekonomi i praktiken

Under besöket i Lahti gjorde projektledarna en rundvandring vid LAB University of Applied Sciences Lahti & Lappeenranta och speciellt intressant var deras laboratorier för cirkulär ekonomi. De fick en mycket god överblick över campusets möjligheter att agera testare och utvecklare i olika cirkulära ekonomiprojekt, speciellt relaterade till material- och textilindustrin. Studerande och forskare har moderna och mångsidiga lokaler och utrustning för forskning, utbildning och produktutveckling. Det finns bland annat laboratorierum för plast, textil, produktionsmetoder samt trä och metall. I dessa laboratorier kan man testa och få resultat för att komma närmare en fungerande cirkulär lösning. Inom plaståtervinning var det aktuellt att 3D printa med hjälp av återvunnen plast.

En bild som visar bord, av trä, inomhus, golv

Automatiskt genererad beskrivningSOF

Figur 1 Plastavfall i olika skede. I bakgrunden syns ett föremål som är 3D-printat av en industrirobot.

LAB är  tillsammans med  Arcada, Borås Universitet, University of Latvia och Betre Oy delgenomförare  i projektet ”Agile Circular Competence Network” som är finansierat av Nordplus. Målet med projektet är att sprida och öka informationen om den cirkulära ekonomin i privata sektorer och industriella värdekedjor. Projektet kommer att genomföra en workshop med slutseminarium under våren 2024.

Studerandes och forskarnas resultat lyfts upp i olika bloggtexter på LAB:s hemsidor, vilket är ett effektivt sätt att synliggöra nyttan och möjligheterna som ett samarbete med yrkeshögskolan kan ge åt företag, se exempel på bloggtexter här.

Tips för Företagare! Om ert företag vill veta mera eller testa en ny idé, ta kontakt med Fredrik Hanstén på Dynamo Närpes.

Figur 2 I Textilåtervinnings laboratorie fanns det en skannermaskin som kunde ange procentuella innehållet i textilfibern för att sortera och nyttja dessa fibrer för återvinning. FV. Hanna Malkamäki (VASEK), Lea Heikinheimo (Lärare vid LAB) och Fredrik Hanstén (Dynamo Närpes).

 

SOF logo