CERM - Näringslivets färdplan för cirkulär ekonomi i Österbotten

 

CERM-projektets målsättning är att ta fram en färdplan och en aktionsplan för regionen att utvecklas mot ett hållbart samhälle och med ett näringsliv vars verksamhet bygger på den cirkulära ekonomins principer om koldioxidsnålhet och resurseffektivitet.

Målet är att ta fram denna plan genom att identifiera de viktigaste branscherna i regionen som har de största volymerna och där cirkulär ekonomi har den största potentialen. Som underlag görs en analys av nuläget på basen av tillgänglig statistik kring samhällsstruktur, branscher, befolkning och näringsliv.

Under projektets gång kommer man att identifiera företagsgrupperingar som gemensamt har stor potential att utnyttja varandras materialströmmar. Man kommer också att skapa processer som utnyttjar dessa mål i sina produktionskedjor. När nya projekt påbörjas och olika åtgärder görs i regionen för övergången mot cirkulär ekonomi, är denna färd- och aktionsplan ett viktigt instrument för att samtliga åtgärder fokuserar på regionens gemensamma, identifierade målbild.

I projektet kommer man att skapa ett flertal företagssamarbeten där verksamheten blir betydligt mer cirkulär och företagen utnyttjar materialströmmar inom eller utanför regionen som ger klara konkurrensfördelar.

Vid projektets slut har vi en tydlig färd- och aktionsplan för hur regionen på det mest effektiva sättet utnyttjar tillgängliga resurser och finansieringar från alla aktörer för att utveckla övergången till ett helt cirkulärt samhälle.

Projektpartners:

  • Ab Företagshuset Dynamo Yritystalo Oy
  • Vasaregionens Utveckling Ab VASEK
  • Ab Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia
  • Kristinestads Näringslivscentral

Ladda ner färdplanen: