Inspirerad Fisk i Storkök

Inspirerad fisk

 

Syftet med projektet är att stimulera och skapa nytänk bland storkökspersonal och måltidsplanerare samt att inspirera till mera användning av outnyttjade fiskarter från närregionen.

Målsättningen är att öka konsumtion av lokalproducerad fisk i storkök för att bättre ta tillvara den närproducerade fisken och underutnyttjade fiskarter, samt öka efterfrågan och lönsamheten för fiskenäringen i området.

Målgruppen för projektet är Närpes stads offentliga kök och personal, restauranger och andra storkök, samt fiskare och fiskförädlare i närregionen.