Kursgården Plus

Kursgården plus

Projektets övergripande mål är att via utbildning och deltagande i inspirerande nätverk hjälpa deltagarna att utvecklas och förändra sin verksamhet så att lönsamheten förbättras.

Inom livsmedelsbranschen arrangerar projektet kurser inom några utvalda ämnesområden gällande livsmedelsproduktion, - förädling och – företagande. Målsättningen är att inspirera till användning av nya råvaror, produktutveckling som skapar unika produkter, samt kommunikation som skapar intresse och svarar på konsumentens värderingar.

Projektet Kursgården ordnar yrkesinriktad fortbildning inom jordbruk, pälsproduktion, växthusproduktion och livsmedelsförädling. I utbildningarna kan ingå föreläsningsdagar, seminarier, workshops, studieresor, studiebesök, demonstrationer, skapande av studiematerial.

Sofia Lindegård
Sofia Lindegård

Kommunikatör

Kommunikation

Marknadsföring

+358 50 320 3411