Dynamo Närpes / 18.01.2023

Årets jämställdhetsföretag 2023

Efter några tuffa pandemiår är det dags att satsa på arbetsgemenskapens välmående. Företag som tänker på jämställdhet, likabehandling och mångfald utvecklas snabbare, är mer innovativa, uppvisar större ekonomisk lönsamhet och framför allt mår deras anställda bättre.

Priset Årets jämställdhetsföretag i Österbotten delas ut våren 2023 för att vi ska kunna lyfta fram och tacka företagen som aktivt strävar efter mera jämställdhet och satsar på mångfalden i arbetslivet. Priset kommer att tilldelas ett företag som värdesätter jämställdhet och likabehandling i arbetsgemenskapen. Mångfalden ses som en viktig resurs som förvaltas omsorgsfullt. Företaget är ett bra ställe att arbeta på för alla människor oavsett kön, ålder, etniskt ursprung, språk, tro, funktionshinder, hälsotillstånd och sexuell läggning. Vinnaren väljs av alla medverkande organisationer.

Vem som helst kan föreslå ett företag till Årets jämställdhetsföretag i Österbotten. Som kandidater efterlyses företag som erbjuder goda exempel på jämställdhet och/eller mångfalden i arbetslivet. Det går att nominera sitt eget företag, sin arbetsgivare eller till exempel en samarbetspartner.

Kampanjen pågår på Facebook-sidan @5050ostrobothnia och på LinkedIn @Regional Council of Ostrobothnia. Kampanjen delas även på de medverkande organisationernas Facebook- och LinkedIn-sidor.

Nominering:
Tid för nominering är 18.1–17.2.2023. Nomineringar kan lämnas in på https://www.lyyti.fi/questions/070e35f5bc

Prisutdelning:
Priset delas ut vid online-eventet Sustainable Branding Days som arrangeras i Jakobstad 9–11.5.2023.

Priset delas ut av:
Österbottens förbund / Österbottens jämställdhetsgrupp, Dynamo Närpes, Kristinestads näringslivscentral, Kust-Österbottens Företagare, Jakobstadsregionens utvecklingsbolag Concordia, Teknologicenter MERINOVA, Vasaregionens Utveckling Ab VASEK, Viexpo och Österbottens handelskammare.

Kontakt:
Irina Nori, Österbottens förbund, irina.nori [at] obotnia.fi, tel. 044 032 0644