Dynamo Närpes / 11.05.2023

Årets jämställdhetsföretag i Österbotten

Bigro Ab  tilldelades utmärkelse Årets jämställdhetsföretag i Österbotten!
 
I vinnarföretaget är personalens mångfald en styrka Växthusföretaget Bigro sysselsätter cirka 70 personer, som representerar sex olika nationaliteter. Juryn motiverar sitt val med det mångsidiga arbete som gjorts i företaget för att bygga upp arbetsgemenskapens välmående och mångfald. I Bigro vårdar man jämställdhet och jämlikhet och mångfalden inom arbetsgemenskapen ses som en verklig tillgång.
De värdegrunder som styr Bigros vardag är en ömsesidig respekt, öppenhet och rättvisa.
- Mångfalden är viktig för oss i Bigro. Vi kan alltid lära oss något nytt från olika kulturer. Vi tror att alla kan lyckas, om de får rätta förutsättningar och om de blir sedda, hörda och respekterade, säger Bigros personalchef Jennifer Ivars.
Mångfalden är en resurs eftersom den skapar en god grogrund för lärande och utveckling.
- Vi försöker alltid skapa balanserade team för att uppnå bästa resultat. De bästa resultaten uppnås genom att låta äldre, yngre, kvinnor, män, trallvänliga och mer introverta personer jobba tillsammans. Alla kan lära av varandra, alla behövs och varenda en är bäst på något och där kompletterar vi varandra, fortsätter Ivars.
Juryn gav också ett hedersomnämnande till DKCO Advokatbyrå från Vasa. Med hedersomnämnandet vill juryn sporra DKCO att fortsätta sitt goda arbete för att bygga en jämlik och mångfaldig företagskultur. Företaget har strävat efter att aktivt bygga en arbetsgemenskap där olika generationer, erfarenheter, språk och kön blandas och där det går bra att kombinera arbete, fritid och familjeliv.