Dynamo Närpes / 30.11.2021

Återhämtningsstöd för företag på landsbygden

Mikro- och småföretag kan nu ansöka om återhämtningsmedel ur EU:s landsbygdsfond. Stödpengar kan fås för ägarbyte och utveckling av miljövänligare och resurseffektivare teknik.

 

Läs mera om detta här, kortfattad version och mera detaljerad version.