Dynamo Närpes / 18.05.2022

Avslutningsseminarium för projektet Inspirerad fisk i storkök

Mats Sabel, projektchef för Matriket Österbotten och Inspirerad fisk i storkök, ordnade ett avslutningsseminarium för projektet Inspirerad fisk i storkök fredagen den 6.5.2022 på Hotell red & Green. Som inspiratör fungerade den Åländska kocken Michael Björklund. Michael pratade mycket om svårigheterna men även möjligheterna att jobba med personalbrist, små budgetar, stressigt jobb men även den fina gemenskapen och tillfredsställelsen när matgästerna är nöjda.

Eftersom projektet fungerade som arrangör av inspirationsdagen kom stor del av diskussionen att handla om fisk på menyn för framför allt skolorna och då mera specifikt lokalt producerad/lokalt fiskad fisk. I liknande diskussioner bör alltid komma fram både de negativa men även de positiva synvinklarna på problemet, och så var även fallet vid vår träff. Många fina åsikter kom fram som vi nu kommer att förmedla till våra lokal leverantörer av fisk.

Dagen avslutades med provsmakning av fyra olika fiskrätter som Mats Sabel, Jonathan Dahlbäck från Polarfilé Finland och Sandra Mellberg från Finlands svenska Marthaförbund r.f testat fram under våren. Som sig bör fick vissa rätter förbättringsförslag och vissa rätter ansågs redan vara klar för produktion så överlag en väldigt positiv reaktion.


Mottagandet från Närpes stads kökspersonal och ledning var övergripande positivt och framförallt berikande genom de diskussioner som fördes under eftermiddagen som kan lägga grunden till framtida samarbeten kring lokal fisk i inte bara storköken i Närpes utan även i andra kommuner.