Dynamo Närpes / 26.06.2024

Enighet och relationsbyggen - viktiga delar av regionutveckling

Vad är egentligen ett värdeerbjudande, vilken roll spelar goda relationer för investerare och hur attraktivt är enighet egentligen?

De frågorna stod i fokus i början av juni då Future Business Leadership ordnade en utbildningsdag i Umeå som fokuserade på arbetskraftsrörlighet, regional attraktionskraft och jämförelser mellan städer och länder. Ett ypperligt tillfälle för nätverkande och att jämföra regionernas behov och nuläge och tillsammans med Bjurholm, Vännäs och Nordmaling satte vi oss ner för att fundera på våra styrkor och relationsbyggen framåt. Det visade sig att Sydösterbotten har mycket gemensamt med svenska kommuner i Västerbotten och mervärdet låg i att vi tillsammans vill växa och också bibehålla och utveckla regionens attraktion.

Inom ramen för KNK Business Region finns arbetspaket som adresserar utbildningsläget och arbetskraften i regionen samt dess attraktionskraft och en betydande del av projektets kartläggning handlar om att förstå målgrupper och att tillgodogöra sig forskning om arbetskraftens rörlighet. Det här speglat  mot regionens möjligheter och erbjudanden.

Följande fyra viktiga tog vi med oss hem till Sydösterbotten: 

Nätverk och Kompetens -  investeringar följer talanger

En viktig del av diskussionerna handlade om nätverk och rätt kompetens i växande regioner. Forskning och innovation ger en god tillväxtpotential och förbättrar förmågan att ta till sig internationella trender. Investeringar följer talanger och inte tvärtom, vilket innebär att regioner behöver satsa på att skapa samhällen med hög utbildningsnivå för att säkerställa att arbetskraften har rätt kunskaper.

Proaktiva regioner visar enighet

Under dagen studerades Värmland och Skellefteå som exempel på regioner som framgångsrikt arbetat proaktivt med intern organisering och därmed kunnat svara på de snabba krav som investerare ställer. I regioner med politisk enighet och riskvilja ökar möjligheterna för stora etableringar.

Beslutsunderlag för investeringar

Det betonades att både formella och informella beslutsunderlag är viktiga för investeringar, sällan berör vi den informella vägen.

  • Formella beslutsunderlag: Statistiska och ekonomiska data.
  • Informella beslutsunderlag: Känslomässiga faktorer som relationer, tillit, bemötande och anseende.

Expand & Retain

Den sista delen av utbildningen bestod av en workshop med temat "expand & retain", som fokuserade på att behålla och expandera svensk verksamhet hos internationella bolag. Här identifierades relevanta målbolag och strategier för relationsbyggande i regionerna.

Vikten av att träffa andra aktörer och kommuner med liknande utmaningar skapar framför allt en lite annorlunda diskussion. Man lär av varandra och man kan hjälpa varandra med både tankar och utvecklingsförslag framåt. Att vara attraktiv som region kräver att man vågar utmana egna planer och aktivt söker lösningar, bygga relationer och förstår vikten av en enighet som både syns och känns.

Här är Sydösterbotten redan långt på väg.