Dynamo Närpes / 08.11.2022

Finansiering och stöd för företag

Ansökan om bränslestöd har öppnats

Ansökan om bränslestöd har öppnats hos Statskontoret. Bränslestödet kompenserar för plötsligt förhöjda priser på flytande bränslen som började i februari 2022 till följd av Rysslands invasion av Ukraina.

Stödet är avsett för företag som idkar gods- och persontrafik på landsvägar eller som i sin affärsverksamhet använder arbetsmaskiner som drivs med lätt brännolja. Stöden söks samtidigt och med samma ansökan via Statskontorets e-tjänst. Ansökningstiden fortsätter till och med den 30.11 kl. 16.15.


Klicka här för mera information och ansökan

 

Stöd för att täcka kostnader för övergången till förnybar energi

Mikroföretag och små företag som är verksamma på landsbygden kan fortfarande ansöka om stöd för att täcka en tredjedel av kostnaderna för övergången till förnybar energi. Med hjälp av stödet kan man skaffa till exempel solpaneler eller luftvärmepumpar och på detta sätt spara på elräkningen. Företag som är verksamma på landsbygden och som förädlar jordbruksprodukter kan få stöd till 35 procent av kostnaderna för investeringen och andra landsbygdsföretag kan få 30 procent i stöd. Ansökningstiden går ut 30.11.2022.

Övergången till förnybar energi stöds av EU:s medel för återhämtning. Investeringar i förnybar energi förutsätter inte att företaget växer, såsom vanliga företagsstöd på landsbygden.

Läs mera här