Dynamo Närpes / 24.05.2023

Företags- och projektstöden för landsbygden för EU-finansieringsperioden 2023–2027

Ansökningarna om företags- och projektstöden för landsbygden inleds stegvis 2023
 
Företags- och projektstöden för landsbygden för EU-finansieringsperioden 2023–2027 öppnas stegvis för ansökan under detta år. Ansökningarna görs i e-tjänsten Hyrrä, som har förnyats till sitt användargränssnitt för den nya EU-finansieringsperioden. Ansökan om stöd är fortlöpande, men ansökningarna avgörs per urvalsperiod. Urvalsperioderna kommer att publiceras på webbplatsen ruokavirasto.fi samt Leader-grupper publicerar urvalsperioderna på Leader-gruppernas egna webbsidor.
 
Stöden söks hos NTM-centralerna och de lokala Leader-grupperna, som också ger råd om hur man ansöker om stöd eller så kan man också kontakta Dynamo Närpes. Största delen av ansökningarna om företags- och projektstöd inleds enligt nuvarande uppskattning i slutet av juni 2023. Livsmedelsverket informerar när tidpunkten för öppnandet av ansökningarna är preciserad.