Dynamo Närpes / 10.05.2023

Frush - Innovating The Circular Economy i Forssa.

Projektledarna för Circular Insight & Transition, Fredrik Hanstén och Hanna Malkamäki, besökte eventet Frush - Innovating The Circular Economy i Forssa.
De deltog i eventet och så deltog de i företagsbesök som ordnades av Forssan Yrityskehitys Oy. Bland annat fick de besöka företag som gör affärer på cirkulär ekonomi, bekanta sig med återvinning av glas, lära sig mera om framtidens förpackningsmaterial och hur man kan göra business på gödsel.

 

Uusioaines Oy, återvinning av glas och produktion av skumglas.

Uusioaines Oy behandlar 70% av Finlands återvinningsglas. Slutprodukterna säljs som färdigt sorterat och tvättat till olika glastillverkare inom EU. Det som återstår är det mycket finmalda glaset som då blir till råvara för produktion av skumglas (Foamit®). Foamit®-skumglas är det lättaste krossmaterialen på marknaden och är användbart inom bygg- och vägkonstruktion. Materialet är lätt att använda och tack vare den låga vikten kan man transportera sju gånger större volymer än till exempel samma vikt i stenkross. Här behövs även import för att få upp volymerna i tillverkningen. Med tanke på cirkulära affärsprocesser tar man till vara alla metaller från glasåtervinningsprocessen och säljer dem vidare för metallåtervinning.

 

Läs mera här: https://foamit.fi/sv/foamit-skumglaskross/

Skunglas

Glasåtervinning

Jospak Oy

Enkelt beskrivet gäller det försäljning av förpackningsmaterial främst för livsmedelsindustrin. Jospak jobbar mycket kring sin egen hållbarhet och avtryck och har därför utvecklat nya möjligheter för att köpa deras produkter och förpackningsmaskiner på licens för att minska på utsläpp från transportbehoven. Grunden i deras patenterade förpackningskoncept är att den innehåller ca 85% mindre plast jämfört med traditionell livsmedelsförpackning. Den plast som finns med går lätt att skilja åt för slutkunden vilket underlättar sorteringen och möjligheten att ta till vara de olika förpackningsmaterial som uppstår.

Läs mera här: https://jospak.com/

jospak

Jospak

HAMK Forssa – Yrkeshögskola som är Finlands äldsta skola för jordbruk

Projektledarna bekantade sig med senaste forskningen som HAMK Forssa jobbar med. Bland annat håller de på att ta fram en patenterad maskin. Denna ”maskin” är ännu under utveckling skall kunna ta emot häst- och kogödsel och helt  ta bort hygien och hälsorisker från gödslet. Detta sker under en process av värme och kompostering och efter kompostering. Det hela sker under rätt ”enkla” förhållanden och man behöver endast lägga med tillsatser varannan dag för att processen skall jobba vidare av sig själv under temperaturer mellan 55-80 grader. Slutprodukten är god att använda och kan läggas ut på åkern, och nu finns det inga risker att ohälsosamma näringsämnen når vattendrag eller haven.

Läs mera här:

https://www.hamk.fi/projektit/hygienisoitu-lanta/

gödsel

gödsel

Gällande dessa korta sammandrag tag gärna kontakt med undertecknad för mera information och diskussion.

Text: Fredrik Hanstén 

fredrik.hansten [at] dynamonarpes.fi

044 493 9590