Dynamo Närpes / 03.05.2022

FRUSH-mässan i Forssa

Rasmus från Dynamo spenderade två dagar på FRUSH-mässan i Forssa med kollegerna Anthony och Heli från Kristinestad samtidigt gjordes företagsbesök hos CPE-production och DA-Group.

CPE-Production tillverkar bland annat skyddsutrustning för polis och skottsäkra västar för Försvarsmakten. De har kunder i över 20 europeiska länder och på grund av rådande läget sänds mycket till Ukraina. Stora beställningar fås från våra nordiska grannar speciellt Sverige.

DA-Group har specialiserat sig på högteknologisk utrustning för försvaret men också för infrastruktur och AI. DA-Groups produkter hittas från undervattens sensorteknologi till satelliterna runt Jupiter. Båda företagen växer kraftigt.

FRUSH dagarna var intressanta och givande med aktuella presentationer och utställare. Levde väl upp till mottot ”Innovating the circular economy”. Med hem fick vi stärkta nätverk till de satsningar vi gör inom förnybar energi och bevis på att inhemska produkter som görs med kvalitet har en stark marknad bland nationella och internationella kunder.