Dynamo Närpes / 30.10.2023

I generation efter generation, eller?

I generation efter generation, eller?

 

Alla generationer bär på sitt arv från sitt årtionde, generationer formar samhället just där och då. Och det är viktigt att förstå även sett ut ett regionalt perspektiv. Vem bygger Sydösterbotten framåt, hur ser arbetskraften och flyttningsmönster ut?  Ibland tror vi automatiskt att det som en generation jobbat för eller värderat högt, skall gå i arv. Men så enkelt är det inte riktigt.

Ser man till en region som behöver växa och attrahera kompetens, är det lönt att ta en titt på hur just de yngre generationerna flyttar och resonerar.

Välfärden står inför en enorm utmaning: hur ska vi egentligen ombesörja kompetens? Om arbete inte längre anses vara den huvudsakliga attraktionskraften, hur skapar man då en meningsfull tillvaro i ett samhälle? Hur kan Kaskö, Närpes och Kristinestad växa som en ekonomisk region, för det är i regionernas tidevarv vi lever som bäst. Även sett till nya generationer på väg ut i arbetslivet, är inte ens landsgränser något avgörande eller betydande längre . Kvarkenregionens tillväxt och attraktion är ett bra exempel på det. Nu präglas vi allt mera av ett tänk som är naturligt för generationer som rör sig gränslöst digitalt.

Den stora gruppen som föddes efter kriget, 40-50-talisterna, har varit talande på många positioner och är fortfarande en mycket  viktig del av  samhällsbygget. Den generationen har genomgått och genomfört många olika reformskeden i Finland. Om vi då svänger blicken mot 90-talisterna, generation Z, är det den generationen som vuxit upp i en tid när teknologi, inklusive videokonferenser som Zoom, har varit en integrerad del av deras liv. Det är också den generation som vill ha en “enklare helhet”: man flyttar inte längre överlag efter enbart jobb. Man flyttar efter en livsstil. Det betyder att man som region och stad behöver fundera mycket på servicepaketet och där vi ofta pratar om kommande storinvesteringar, behöver vi samtidigt rikta blickarna mot de minsta företagarna som ofta står för närservicen lokalt. Det är en bidragande del av den livskraft som i sin tur sätter hjulen i rullning. Är det här som en av nycklarna finns till inflyttning och arbetskraft i slutändan? Gissningsvis ja.

Inom projektet Kristinestad-Närpes-Kaskö Business Region kartlägger vi under en tvåårsperiod regionens attraktionskraft, livskraft, i form av demografi, arbetskraft och investeringar. Kartläggningen skall resultera i konkreta åtgärdsförslag framåt.

Projektet frågar sig följande:

❄ Var vill dagens och framtidens kvalificerade arbetskraft helst jobba och bo?

❄ Var packas väskorna som bäst i regionen?

❄ Var och hur vill den efterfrågade kompetensen bo?

❄ Yrkesgruppers benägenhet av att flytta - vilka faktorer påverkar specifika grupper?

❄ Var vill cheferna bo framåt? Och ja, givetvis har det betydelse var ledarskapet väljer att bo.

Ser vi till gemensamma drag för regioner och orter med hög dragningskraft så är det frågor som redan nu synas också i Sydösterbotten. De faktorer som inverkar är bl.a. närvaro av högre utbildning, upplevd livskvalitet, arbetsmarknadens diversitet och trygghet. Frågor som vi hoppas kunna bidra till att stärka på gemensamt plan

Anna Bertills & Carina Storhannus

Projekt KNK Business Region