Dynamo Närpes / 22.11.2021

Informationsmöte om återhämtningsmedel för landsbygdsföretag

Finansieringsmedel för mikro- och småföretag

Skogscentralen ordnar tillsammans med NMT-centralen i Österbotten ett informationsmöte där Matias Smeds, NTM-centralen i Österbotten, informerar om de nya återhämtningsmedlen som riktas till åtgärder som främjar grön ekonomi, digitalisering och socioekonomisk hållbarhet.

Finansieringsmedlen beviljas för mikro- och småföretag på landsbygden som främjar en övergång till förnybar teknik och företagets energi- och resurseffektivitet.  Medlen beviljas under åren 2021 och 2022 och kan betalas ut under tre år efter beviljandet. 

 

Läs mera och anmäl dig här>>>