Dynamo Närpes / 01.12.2023

Närpes fiskdelikatesser har bytt ägare!

Ännu ett omtyckt och uppskattat företag har bytt ägare. Kjell och Eva-Lisa Rosendahl har nu överlåtit Närpes Fiskdelikatesser till de nya ägarna Magnus och Susanna Röösgren. Jag träffar Kjell, Eva och det nya företagarparet för att ta del av deras erfarenheter och upplevelser av ägarskiftet.

NFD

Företaget har en lång historia. Kjell och Eva-Lisa, ursprungligen bosatta i Sverige, valde att återvända till Eva-Lisas hemby Rangsby för att låta sina barn växa upp och gå i skolan där. Från första början satsade de på fiskodling, och på 1980-talet var de pionjärer genom att starta den första fiskodlingen i Närpes, kallad Fagerö Lax. Fiskbranschen var dock inte obekant för Kjell som är fiskarson med rötterna i Skaftung.

Mot slutet av 1980-talet, när priserna på råmaterial sjönk, började Kjell och Eva-Lisa utforska andra möjligheter för företaget. De byggde en rökugn på en holme där de rökte fisk, sedan transporterade de varorna med båt in till land. Efter att ha testat att röka fisk för försäljning under den sommaren insåg de att det fanns en efterfrågan på förädlade fiskprodukter. De startade därför en försäljning av rökta fiskprodukter och byggde en hall för att expandera verksamheten. I början fileade och skivade de fisken för hand, men med ökad efterfrågan och försäljning till butiker införskaffades en skivmaskin. Paret byggde själva upp en fiskförädlingslinje och alla byggnader på gården.

Under sina 38 år som företagare har Kjell och Eva-Lisa hunnit vara med om mycket och de har testat på många olika saker i sitt företagande. Under åren har de exporterat mycket fisk till Sverige och julbord där. Kjell berättar att Närpes Fiskdelikatesser ett tag var en uppköpspunkt för fiskrom, som via ett norskt företag exporterade rom till Japan. Inför millennieskiftet köpte de upp mycket löjrom som sedan levererades till Sverige. Ett minne som får paret att skratta lite extra gott är när de berättar om den hösten de planerade att exportera nors till Japan. För att undersöka om det var möjligt testade de att frysa ner en massa norsar. Norsen skulle först glaseras, det vill säga att fisken vattnades och sedan frysas in. Kjell och Eva-Lisa skrattar och säger att det stank av nors ända till midsommar i deras utrymmen.

NFD

Nu får företaget en fortsättning

Eva-Lisa uttrycker sin glädje över att företaget får en fortsättning och att det är nya unga krafter, som Susanna och Magnus, som tar över och driver verksamheten vidare. Trots glädjen känner de även en viss melankoli, då företagandet varit en betydande del av deras gemensamma liv. Kjell och Eva-Lisa kommer att stödja det nya ägarparet i uppstartsprocessen och finns nära till för att hjälpa vid behov. De är glada över att Susanna och Magnus tror på företaget och den produkt de har byggt upp och är redo att fortsätta utveckla Närpes Fiskdelikatesser.

Beslutet att sälja företaget var noggrant övervägt av Kjell och Eva-Lisa under några år. Åldern och hälsan var avgörande faktorer, och de reflekterade över möjligheten att hitta lämpliga personer som kunde ta över deras företag. Personer som kan ta över en dylik verksamhet växer inte på träd, menar Kjell. Stefan Malm på Dynamo Närpes spelade en nyckelroll i att underlätta försäljningsprocessen. Tillsammans med Stefan gjorde de en noggrann sammanställning över företaget och vad det var som skulle säljas. Eva-Lisa och Kjells ena dotter hade gjort en gedigen presentation av företaget som användes under försäljningsprocessen. Tillsammans med Stefan och en analytiker gjordes även en ordentlig företagsanalys om företaget.

Företaget var till salu i över ett år innan Magnus och Susanna, som drömde om att bli företagare, hittade det. Stefan insåg att Närpes Fiskdelikatesser skulle vara en perfekt möjlighet för dem, och tipsade dem om att Närpes fiskdelikatesser var till salu. Magnus och Susanna hade från början funderat på att starta ett slakteri, men när möjligheten att överta Närpes Fiskdelikatesser dök upp ändrade de sina planer. Processen att bli företagare har varit ganska lång, berättar de, och det var ett stort beslut att ta med mycket funderande hit och dit innan de vågade säga upp sig från sina jobb och satsa. Paret har tillsammans flera barn, och det har också varit en aspekt man har tagit i beaktande under beslutsprocessen. Det är inget beslut man tar över en natt, säger de.

De berättar att Dynamo Närpes och Stefan Malm har varit ovärderlig i processen och rekommenderar andra företagare att söka hjälp när de behöver företagsrådgivning. Det har varit enkelt att vara i kontakt med Stefan och han har hjälpt oss att ta reda på och reda ut saker under hela processen, säger paret. Övertagandet av ett etablerat varumärke och produkt ser de som positivt och de känner en trygghet i den befintliga kundkretsen. Att ha Kjell och Eva-Lisa med som mentorer i uppstartsfasen är något de också ser fram emot och är glada över att de får möjligheten att lära sig av två experter.

De inser att det kommer att vara mycket arbete att sätta sig in i den nya branschen men de ser det som en rolig utmaning. För Susanna och Magnus är möjligheten att arbeta tillsammans något de länge har väntat på  och det var också en av anledningarna till att paret från första början ville bli företagare. Magnus och Susanna ska nu först fokusera på att komma in i arbetet. De känner en stark framtidstro och har redan börjat skissa på planer för framtiden.

Vi tackar Kjell och Eva-Lisa för det arbete som de har gjort och önskar Magnus och Susanna lycka till!

NFD